Ewch i’r prif gynnwys

Brennig yn achub bywydau

2 Tachwedd 2017

Pembrokeshire coast

Mae cwmni biodechnoleg o Gymru yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i astudio dau fioddeunydd sydd gan frennig wystrys a allai achub bywydau.

Mae Mikota yn gweithio gyda dau grŵp academaidd yn y Brifysgol i archwilio'r proteinau a geir yn y malwod môr.

Credir bod brennig wystrys wedi cyrraedd Cymru ar gyrff llongau o’r Unol Daleithiau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Maent yn cynnwys colagen a hemocyanin. Mae posibiliadau i’r cyntaf o ran trin canser y fron a’r bledren, a gellir defnyddio’r ail mewn meddygaeth adnewyddol, megis trwsio’r esgyrn a’r nerfau.

Dywedodd Alex Mühlhölzl, Prif Weithredwr Mikota: "Mae colagen ym mhob organeb fyw, fwy neu lai, ond yr hyn sy’n wahanol am y colagen morol o’r brennig wystrys yw ei fod yn sefydlog ar draws ystod o dymereddau, yn yr un modd â’r colagen sy’n dod o fuchod, moch a bodau dynol. Mae'r rhan fwyaf o greaduriaid môr yn byw mewn amgylcheddau llawer oerach na’r corff dynol, felly hyd yma yr unig ffynonellau thermol sefydlog ar gyfer colagen oedd moch, gwartheg a mamaliaid eraill.

"Yn ogystal â bod yn ddefnyddiol ynddo’i hun i arafu twf tiwmor, mae hemocyanin hefyd yn cynorthwyo proteinau. Mae hynny’n golygu ei fod yn rhwymo’i hun wrth feddyginiaethau eraill, fel bod y corff yn gallu eu canfod yn haws.”

Dywedodd Dr Mark Young, arweinydd Academaidd y Canolbwynt Technoleg Protein yn Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, a phartner Caerdydd ar y prosiect BioCyanin: "Mae gweithio gyda Mikota yn cynrychioli cyfle gwych i’r Ganolfan Protein ddatblygu cysylltiadau agosach gyda diwydiant ar brosiect sy’n cael effaith ym meysydd biodechnoleg a chadwraeth morol.

"Mae Mikota yn ariannu lleoliad Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol ar gyfer Emily Lewis, myfyriwr israddedig yn Ysgol y Biowyddorau, sy'n gweithio yn y Canolbwynt, yn puro ac yn canfod nodweddion BioCyanin, gan gaffael sgiliau a phrofiad gwerthfawr trwy weithio mewn lleoliad academaidd a diwydiannol."

Dr Mark Young Senior Lecturer, Tiwtor Adrannol Ôl-raddedig

Mae Dr Peter Watson a Dr Iwan Palmer yn aelodau o’r Rhwydwaith Celtaidd ar gyfer Arloesedd yn y Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN), rhaglen ar y cyd gan Gymru ac Iwerddon sy’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae CALIN yn cyfuno arbenigedd, mynediad at dechnolegau sy’n dod i’r amlwg a llwybrau i’r farchnad er mwyn cefnogi busnesau yn y rhanbarthau.  Nod Dr Watson a Dr Palmer yw helpu i nodweddu a datblygu Maricoll, y colagen a burwyd o’r brennig, at gymwysiadau biofeddygol.

Dywedodd Dr Watson: "Bu colagen o ddiddordeb erioed ym maes bioddeunyddiau a dyfeisiau meddygol, ac mae'r diddordeb hwnnw’n parhau i dyfu, gan fod sawl cynnyrch clinigol sy’n cynnwys colagen bellach ar y farchnad..."

"Mae deall priodweddau’r colagen hwn, sy’n dod o ffynhonnell forol, a’r ffordd orau o ddefnyddio’r priodweddau hynny ym maes meddygaeth, yn faes ymchwil newydd, cyffrous ym Mhrifysgol Caerdydd."

Yr Athro Peter Watson Director for Postgraduate Education, Reader, Academic lead of imaging facilities, Postgraduate Research Teaching Co-ordinator

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol enw da ar lefel ryngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil, ac mae’n cynnig rhai o’r cwricwla biowyddorau gorau yn y DU sy’n cael ei arwain gan ymchwil