Ewch i’r prif gynnwys

CUBRIS ar restr fer Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol

07 Gorffennaf 2017

Adeilad newydd CUBRIC
Adeilad newydd CUBRIC ar Heol Maendy, Caerdydd

Mae Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn un o bedwar prosiect ar y rhestr fer ar gyfer Medal Aur Pensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’r wobr yn cydnabod pwysigrwydd pensaernïaeth yn niwylliant y genedl ac mae’n dathlu’r safonau uchaf o ddylunio pensaernïol yn y wlad.

Cafodd y pedwar adeilad ar y rhestr fer eu datgelu mewn derbyniad gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru a Chymdeithas Frenhinol y Penseiri. Mae’r pedwar adeilad o dan sylw mewn mannau ledled Cymru.

Yn dilyn trafodaethau pellach dros y mis nesaf, dim ond un o’r adeiladau ar y rhestr fer fydd yn derbyn y Fedal Aur ar 5 Awst 2017 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Ynys Môn.

Grŵp IBI byd-eang a ddyluniodd CUBRIC, ac mae eisoes wedi ennill llu o wobrau gan gynnwys ‘Prosiect y Flwyddyn’ a ‘Dylunio drwy Arloesedd’ yng Ngwobrau RICS 2017. Enillodd hefyd wobr ar gyfer adeiladau gwyddoniaeth o bwys yng Ngwobrau S-Lab 2017.

Mae CUBRIC yn cynnwys cyfleusterau sganio MRI pwerus, cyfarpar ysgogi'r ymennydd, labordai cwsg, swyddfeydd modern, a mannau ymgynnull.

Agorodd y Frenhines y cyfleuster £44m yn swyddogol yn 2016.

Rhannu’r stori hon

Our brain scanning facilities are located in the Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC).