Ewch i’r prif gynnwys

CUBRIC yn ennill gwobr flaenllaw

10 Mai 2017

CUBRIC cladding

Mae Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) wedi ennill gwobr adeiladau gwyddoniaeth flaenllaw, gan guro cyfleusterau eraill ar y rhestr fer yn UDA, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon.

Enillodd CUBRIC gategori Adeilad Ymchwil Gwyddorau Bywyd yng Ngwobrau S-Lab 2017, sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn adeiladau, cyfarpar, cyfleusterau a rheolaeth ym maes gwyddoniaeth.

Roedd y cyfleusterau eraill ar y rhestr fer yn y categori'n cynnwys Canolfan Sainsbury Wellcome Coleg Prifysgol Llundain, a phencadlys newydd Sefydliad Allen yn Seattle.

Hon yw'r drydedd gwobr i CUBRIC yn yr wythnosau diwethaf, ar ôl iddi ennill Prosiect y Flwyddyn a theitl Dylunio drwy Arloesi yng Ngwobrau RICS 2017, Cymru ym mis Ebrill.

At hynny, roedd CUBRIC yn yr ail safle yng nghategori Adeiladau sy'n Ysbrydoli yng Ngwobrau Prifysgol The Guardian 2017.

CUBRIC foyer

Mae'r ganolfan ar flaen y gad ym meysydd fel seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth a chafodd ei hadeiladu ar ran Prifysgol Caerdydd gan CAPITA, IBI Group a BAM Construction Ltd.

Dywedodd Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Karen Holford: “Mae ennill gwobr sylweddol fel hon yn fraint fawr i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd...”

“Yn wir, mae CUBRIC yn lle arbennig iawn. Mae'n gartref i ymchwilwyr o'r radd flaenaf, ac nid yw'r cyfuniad o gyfleusterau yno'n bodoli unrhywle arall yn Ewrop.”

Yr Athro Karen Holford Professor

“Mae'r gwaith yn bwysig ar lefel fyd-eang, gan fod ymchwilwyr geisio cael dealltwriaeth well o'r hyn sy'n achosi cyflyrau niwrolegol a seiciatrig fel dementia a sglerosis ymledol. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at ddatblygu gwell driniaethau.”

The Queen arrives at CUBRIC
A Royal opening for CUBRIC in 2016

Mae CUBRIC yn cynnwys cyfleusterau sganio MRI pwerus, cyfarpar ysgogi'r ymennydd, labordai cwsg, swyddfeydd modern, a mannau ymgynnull.

Cafodd y cyfleuster £44m ei agor yn swyddogol gan y Frenhines yn 2016.

Rhannu’r stori hon

Our brain scanning facilities are located in the Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC).