Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabyddiaeth i’r myfyrwyr mwyaf disglair

12 Hydref 2023

Foysal and Olivia receive their book award

Kh. Mae M. Rifat Foysal ac Oliva Hammond, sydd wedi cwblhau eu hastudiaethau Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc) yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn ddiweddar, wedi cael eu cydnabod am eu perfformiad academaidd rhagorol.

Cadarnhawyd mai Foysal ac Olivia gyflawnodd y marc uchaf am yr elfen a addysgir yn y rhaglen meistr, gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Dimitris Potoglou yn canmol y ddau am eu gwaith caled a'u hymrwymiad i faes cyffrous trafnidiaeth a chynllunio.

Cafodd Foysal ac Olivia gopi yr un o lyfr arobryn yr Athro Emeritws Huw Williams, Forecasting Urban Travel Past, Present and Future, yn rhodd. Cyd-awdurwyd y gyfrol gyda'r Athro David Boyce o Brifysgol Illinois yn Chicago, ac enillodd Wobr Goffa William Alonso am Waith Arloesol mewn Gwyddoniaeth Ranbarthol.

Kh. Dywedodd M. Rifat Foysal: "Mae'r anrhydedd o dderbyn y llyfr "Forecasting Urban Travel Past, Present and Future" i gydnabod fy nghyflawniad academaidd yn ostyngedig ac rwy’n hynod ddiolchgar. Mae gan y "Wobr Perfformiad Myfyrwyr" arwyddocâd aruthrol i mi, sy'n symbol o benllanw ymdrech gyson ac ymroddiad diddiwedd.

"Rwy'n estyn fy niolchgarwch diffuant i'r Athro Huw Williams. Mae ei gyfraniadau dylanwadol ym maes modelu galw wedi llunio trywydd fy ngweithgareddau academaidd. Mae ei ymroddiad i hyrwyddo'r maes wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi."

Dywedodd Dr Potoglou: "Hoffwn longyfarch Kh. M. Rifat ac Olivia am eu cyflawniadau a'u gwaith caled. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iddynt yn eu hymdrechion yn y dyfodol. “Hoffwn ddiolch hefyd i’r Athro Williams am roi copi o’i lyfr gwych, sy’n gosod yr agenda, i ni ei roi fel gwobr, ac am gefnogi ein myfyrwyr a’u datblygiad.”

Rhannu’r stori hon