Ewch i’r prif gynnwys

Llyfr arobryn yn wobr am y marciau uchaf

3 Hydref 2022

Image of Jack Kinder being presented with a book outside the Glamorgan Building

Mae Jack Kinder, sydd newydd gwblhau ei astudiaethau Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc) yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, wedi cael ei gydnabod am ei berfformiad academaidd rhagorol.

Cadarnhawyd mai Jack gyflawnodd y marc uchaf am yr elfen a addysgir yn y rhaglen meistr, gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Dimitris Potoglou yn canmol Jack am ei waith caled a'i ymrwymiad i faes cyffrous trafnidiaeth a chynllunio.

Cafodd Jack gopi o lyfr arobryn yr Athro Emeritws Huw Williams, Forecasting Urban Travel Past, Present and Future, yn rhodd. Cyd-awdurwyd y gyfrol gyda'r Athro David Boyce o Brifysgol Illinois yn Chicago, ac enillodd Wobr Goffa William Alonso am Waith Arloesol mewn Gwyddoniaeth Ranbarthol.

Dywedodd Dr Potoglou: "Hoffwn longyfarch Jack am ei gamp a'i waith caled. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iddo yn ei ymdrechion yn y dyfodol. “Hoffwn ddiolch hefyd i’r Athro Williams am roi copi o’i lyfr gwych, sy’n gosod yr agenda, i ni ei roi fel gwobr, ac am gefnogi ein myfyrwyr a’u datblygiad.”

Dywedodd Jack: "Mae'n anrhydedd i mi fod wedi derbyn y llyfr 'Forecasting Urban Travel, Past, Present and Future' gan yr Athro Huw Williams.

"Rwyf wedi mwynhau astudio ar y rhaglen Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc) yma yng Nghaerdydd yn fawr iawn, ac rwy'n gadael ar ôl dysgu llawer iawn, a theimlo cymhelliant i barhau â fy ngyrfa yn y sector. Mae hefyd wedi bod yn bleser gweithio ochr yn ochr a dod i adnabod myfyrwyr eraill ar fy nghwrs, yn ogystal â'r staff addysgu sydd wastad wedi bod mor gefnogol ac atyniadol.

"Hoffwn ddiolch i'r Athro Huw Williams am gyfraniad caredig ei lyfr.”

Rhannu’r stori hon