Ewch i’r prif gynnwys

Academydd Caerdydd yn ennill Cymrodoriaeth GCHQ

10 Rhagfyr 2020

Two individuals looking at computer screens

Mae ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ennill Cymrodoriaeth fawreddog am Wydnwch Cenedlaethol gyda GCHQ – asiantaeth gudd-wybodaeth, seiber a diogelwch flaenllaw'r DU.

Bydd Dr Charith Perera, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn gweithio gyda'r gymuned Diogelwch Cenedlaethol i gyflawni prosiect ymchwil mawr a luniwyd i ganfod ac atal ymosodiadau seiber ar adeiladau clyfar.

Ar hyn o bryd mae'r Uwch Ddarlithydd yn rheoli tîm o ddeg ymchwilydd sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd a diogelwch o fewn Rhyngrwyd Pethau - un o themâu her allweddol GCHQ.

Mae'r Gymrodoriaeth chwe mis wedi'i datblygu mewn partneriaeth â The Landing - y ganolfan dechnoleg ac arloesedd sydd wrth wraidd MediaCityUK ym Manceinion.

Yn un o bedair gwobr o'r fath yn unig gan GCHQ, bydd y gefnogaeth yn caniatáu i Dr Perera ddatblygu partneriaethau diwydiant a chydweithio ehangach.

Dywedodd Dr Perera: “Rwy’n wirioneddol falch ac mae'n anrhydedd cael y cyfle hwn i weithio’n agos gyda GCHQ, sy’n arweinwyr cydnabyddedig yn y maes. Bydd y Gymrodoriaeth yn fy ngalluogi i ganolbwyntio’n llawn ar weithgareddau ymchwil a chyfeirio canlyniadau ymchwil o’n hymchwil academaidd arloesi i ddatrys atebion yn y byd go iawn.”

Dr Charith Perera
Dr Charith Perera

Bydd yr arian yn caniatáu i Dr Perera ddatblygu rhwydwaith synhwyrydd IoT eilaidd mewn adeiladau clyfar, gan gyfuno data synwyryddion a thechnegau dysgu dwys o'r radd flaenaf i ganfod anghysonderau.

“Bydd y profiad a’r cydberthnasau rwy’n eu datblygu yn ystod y gymrodoriaeth hon yn fy helpu i greu effaith ehangach ar y cyd nid yn unig yn gysylltiedig â’r prosiect cymrodoriaeth hwn ond hefyd â phrosiectau cysylltiedig a gynhelir o fewn fy nhîm.”

Dywedodd Gav Smith, Cyfarwyddwr Cyffredinol Technoleg GCHQ: “Am fwy na 100 mlynedd rydym wedi aros gam ar y blaen i’n gwrthwynebwyr er mwyn helpu i gadw’r wlad yn ddiogel drwy harneisio syniadau o gymysgedd amrywiol o feddyliau.

“Heddiw rydym yn wynebu nifer cynyddol o fygythiadau mewn byd mwy cymhleth o lawer.  Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn parhau i ddyfnhau ein dealltwriaeth o'r bygythiadau hynny wrth i ni arloesi diogelwch caredig newydd i'r DU.”

“Dyna pam rydyn ni'n gweithio gyda rhai o feddyliau gorau'r byd academaidd ac yn buddsoddi ynddynt i arfogi ein hunain ag ymchwil arloesol i fynd i'r afael yn well â'r heriau diogelwch cenedlaethol mwyaf sy'n ein hwynebu heddiw ac yn y dyfodol.”

Dr Pete Burnap
Professor Pete Burnap

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydweithio'n agos â GCHQ drwy Ganolfan Ymchwil Seiberddiogelwch (CCSR) Prifysgol Caerdydd - uned ymchwil academaidd flaenllaw yn y DU ar gyfer dadansoddeg seiberddiogelwch sydd wedi'i hachredu fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seiberddiogelwch (ACE-CSR) gan Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol y DU - y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill yr acolâd hwn.

Dywedodd yr Athro Pete Burnap, Cyfarwyddwr y CCSR: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Dr Perera wedi ennill y cyfle gwych hwn drwy GCHQ i ddilyn ymchwil bur, a chaniatáu iddo brofi ei waith yn y fan a'r lle drwy efelychu a modelu. Gobeithiwn y bydd ei ddull yn sail i systemau seiberddiogelwch sy'n amddiffyn popeth rhag seilwaith cenedlaethol craidd - gosodiadau dŵr a thrydan - i gerbydau a systemau modurol y dyfodol, sy'n cyd-fynd ag ethos y Ganolfan o ddatrys problemau'r byd go iawn."

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol, sy'n blaenoriaethu ymchwil, enw da am addysgu ardderchog a gweithgareddau ymchwil medrus rhyngwladol.