Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr yn sbarduno cydweithio ar draws y Ganolfan Ymchwil

17 Tachwedd 2020

Atomic resolution image of metal oxide catalyst and elemental mapping
Atomic resolution image of metal oxide catalyst and elemental mapping

Bydd Cyfleuster Microsgopeg Electron newydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio ar draws disgyblaethau academaidd i ysgogi ymchwil – o ganlyniad i wobr newydd.

Bydd yr ystafell ymchwil bwrpasol – a fydd yn y Ganolfan Ymchwil Drosiadol newydd – yn ehangu ei gallu i baratoi samplau ar draws nifer o gryfderau ymchwil y Brifysgol.

Cydweithiodd aelodau o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) â'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS), y grŵp ymchwil Deunyddiau Magnetig a Chymwysiadau (MAGMA), ac Ysgolion Gwyddorau’r Ddaear a'r Amgylchedd, y Biowyddorau a Pheirianneg i ennill £185 mil gan Gronfa Effaith Ymchwil EPSRC.

Bydd yr offer paratoi samplau newydd yn galluogi rhannu a mireinio ystod eang o ddeunyddiau organig ac anorganig fel meinweoedd biolegol, polymerau, metelau, lled-ddargludyddion, cerameg a samplau daearegol.

Ychwanegodd yr Athro Rudolf Allemann, y Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: "Mae'r wobr hon yn dangos gwerth yr EMF a'r Ganolfan Ymchwil Drosiadol (TRH) fel canolfannau lle mae ymchwilwyr mwyaf blaenllaw y byd yn dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda phartneriaid ar draws sectorau gan gynnwys ynni, gofal iechyd a deunyddiau uwch i feithrin arloesedd, galluogi cyfeiriadau ymchwil newydd a datblygu cynigion ariannu."

Dywedodd yr Athro Duncan Wass, Cyfarwyddwr CCI: "Bydd yr offer y gofynnir amdano yn datgloi gallu sydd heb ei wireddu eto yng nghanolfan ragoriaeth EMF. Bydd alinio anghenion nifer o weithrediadau a ariennir gan ERDF Llywodraeth Cymru yn helpu ymchwilwyr i hyrwyddo twf economaidd drwy ymgysylltu â busnesau, cynyddu'r broses o ennill grantiau, hyfforddi ac uwchsgilio ymchwilwyr a denu talent."

Mae'r wobr yn agor y drws i’r ICS ac CCI gydweithio yn y dyfodol. Bydd y ddau sefydliad – sy'n datblygu arbenigedd ymchwil i drawsnewid diwydiant - yn rhannu labordy o’r radd flaenaf a swyddfeydd yn y Ganolfan Ymchwil Drosiadol.

Dywedodd yr Athro Peter Smowton, Rheolwr Gyfarwyddwr, ICS: "Bydd datblygu ystafell arbenigol ar gyfer Microsgopeg Electron yn cyflymu'r effaith ym mhob maes ac yn cynnal cystadleurwydd yn y sectorau AU cenedlaethol a rhyngwladol."

Bydd yr EMF a’r Cyfleuster dadansoddi arwyneb XPS yn cael eu lleoli drws nesaf i’r TRH ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Disgwylir i’r ganolfan agor yn 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=f-Twvj_UHjk

Rhannu’r stori hon

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.