Ewch i’r prif gynnwys

Ffarwelio â chydweithwyr profiadol

26 Hydref 2020

Duncan Bloy a Tim Holmes
Duncan Bloy a Tim Holmes.

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant (JOMEC) wedi ffarwelio â Tim Holmes a Duncan Bloy sy'n ymddeol.

Mae Tim, a gafodd ei ddyrchafu i fod yn Ddarllenydd yn ddiweddar, yn ymddeol ar ôl bron i 25 mlynedd o addysgu newyddiaduraeth ôl-raddedig.

Yn fuan ar ôl ymuno â'r Ysgol, cymerodd Tim ymlaen y Diploma mewn Newyddiaduraeth Cylchgronau (sydd bellach yn gwrs Meistr). Mewn partneriaeth â Jane Bentley a chydweithwyr eraill, fe'i datblygodd i fod y diploma mwyaf llwyddiannus yn y wlad gan dderbyn nifer eithriadol o wobrau gan y Gymdeithas Cyhoeddwyr Proffesiynol.

Dysgodd Tim gannoedd o bobl sydd bellach yn gweithio y diwydiant, gyda llawer ohonynt yn ei gofio gyda pharch ac anwyldeb mawr. Sefydlodd hefyd gyfres cynhadledd fyd-eang Mapping the Magazine.

Mae cysylltiad Duncan â’r Ysgol yn ymestyn yn ôl ymhellach fyth, ers diwedd y 1980au, pan gytunodd i dreulio dwy awr bob nos Fercher i weithio gyda newyddiadurwyr dan hyfforddiant yn y Ganolfan Astudiaethau Newyddiaduraeth, fel y’i gelwir ar y pryd. Maes o law, cafodd ei benodi’n gyfreithiwr mewnol cyntaf yr Ysgol.

Ar ben hynny, helpodd Duncan gyda phartneriaethau rhyngwladol yr Ysgol. Fe aeth y gwaith hwn ag ef i lawer o wledydd, gan gynnwys i India lle helpodd ef a Tim i sefydlu partneriaeth yr Ysgol â Choleg Newyddiaduraeth Asiaidd (ACJ).

Dywedodd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Stuart Allan, “Gwnaeth Tim a Duncan gyfraniadau mawr i lwyddiannau JOMEC dros y blynyddoedd.

“Gwerthfawrogwyd eu hymrwymiad ymroddedig i addysgu arloesol, eu brwdfrydedd angerddol ynghylch ysgolheictod, a’u hymdrechion i lunio mentrau cwricwlwm newydd yn fawr iawn gan gydweithwyr a myfyrwyr fel ei gilydd.

“Mae pawb yn JOMEC yn dymuno ymddeoliadau haeddiannol i’r ddau ohonyn nhw.”

Rhannu’r stori hon

Astudiwch bwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu yrfa, i’ch cefnogi chi gyda newid llwybr gyrfa.