Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaeth ddeintyddol yn ennill gwobr fawreddog

18 Gorffennaf 2019

Photograph of Ivor Chestnutt holding his award

Mae'r Athro Ivor Chestnutt, o'r Ysgol Deintyddiaeth, wedi ennill gwobr Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR) 2019 am y papur gorau a gyhoeddwyd yn y Journal of Dental Research.

Derbyniodd Wobr fawreddog William J. Gies, yn y categori ymchwil glinigol, am ei astudiaeth ‘Sêl neu Farnais?’

Yn rhan o astudiaeth 'Sêl neu Farnais?', a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, cafodd mwy nag 800 o blant eu trin naill ai â sêl tyllau neu farnais fflworid i weld pa driniaeth oedd yn cynnig y gwerth gorau am arian ar gyfer plant rhwng 6 a 7 oed.

Canfu'r tîm fod rhoi farnais fflworid ar ddannedd plant yr un mor effeithiol ar gyfer atal pydredd dannedd â'r dull amgen o selio dannedd, a gallai arbed arian i'r GIG.

Mae gwobr William J. Gies yn cynnwys dyfarniad ariannol o $1,000 USD a phlac. Maent yn agored i unrhyw un sy'n cyhoeddi yn y Journal of Dental Research, cyhoeddiad swyddogol yr IADR/AADR.

Mae Journal of Dental Research IADR/AADR yn gyfnodolyn amlddisgyblaethol sy'n ymroi i ledaenu gwybodaeth newydd ym mhob gwyddor sy'n berthnasol i ddeintyddiaeth, ceudod y geg a strwythurau cysylltiedig mewn iechyd a chlefydau.

Rhannu’r stori hon

Our research has real-world impact in a range of areas.