Ewch i’r prif gynnwys

Prifddinas sy'n newid

13 Rhagfyr 2018

Man in lecture theatre
Mae Dr Brian Webb yn arwain rhaglen MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.

Mae arbenigwr mewn cynllunio gofodol wedi dangos beth yw Caerdydd a beth allai fod drwy edrych ar amgylchedd adeiledig y ddinas yn y ddiweddaraf yng Nghyfres Sesiynau Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhannodd Dr Brian Webb, o Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd, ei gyflwyniad yn bedair rhan ac edrych ar sut mae prifddinas Cymru yn newid ar lefelau Rhanbarth, Dinas, Ardal a Chymdogaeth.

Dysgodd y mynychwyr, a oedd yn dod o sectorau academaidd, busnes, adeiladu ac ymgynghori Caerdydd, sut mae gan gynlluniau bychain cyfredol ac arfaethedig ar lefel cymdogaethau botensial i newid cymunedau ar draws y dinas-ranbarth.

Yn ogystal, esboniodd Dr Webb sut mae mentrau ar lefel ardal yn ailgyfeirio canolfan economaidd Caerdydd i'r fetropolis adwerthu a ddatblygodd dros yr ugain mlynedd diwethaf.

Meddai: “Mae siopa ar-lein yn newid yr amgylchedd adwerthu ond mae Caerdydd – mewn llawer o ffyrdd – mewn sefyllfa dda i ddod drwy'r gwaethaf o ran rhai o'r newidiadau hyn o safbwynt Canol Dinas...”

“Gyda datblygiadau fel Dewi Sant 2 a John Lewis, mae wedi ceisio creu dalgylch siopa rhanbarthol sy'n llawer mwy na'i hôl troed.”

Dr Brian Webb Senior Lecturer in Spatial Planning, Director of Postgraduate Studies

“Mae wedi creu cymysgedd o wahanol fathau o weithgareddau. Felly gall unrhyw un fynd i brynu rhywbeth ar-lein, ond dydy hi ddim mor hawdd mynd i fwynhau paned o goffi ac i sgwrsio â ffrindiau ac i gerdded o gwmpas.

“Mae Canol Dinas Caerdydd wedi llwyddo i greu amgylchedd sy'n ffafriol i'r math o weithgaredd hwnnw a'r math o brofiad hwnnw.”

Yn olaf, edrychodd Dr Webb ar lefel y ddinas lle esboniodd oblygiadau prosiectau tai a seilwaith mawr sy'n nodweddiadol o'r ddinas ar ei ffurf bresennol.

Man stands behind lecturn
Edrychodd Dr Webb ar y ffordd y mae prifddinas Cymru yn newid mewn digwyddiad Sesiwn Hysbysu dros Frecwast a oedd o dan ei sang.

Ar ôl y cyflwyniad aeth Sarah Lethbridge, Cyfarwyddwr Addysg Weithredol yn Ysgol Busnes Caerdydd, ati i wahodd y gynulleidfa i holi cwestiynau.

Yn dilyn hyn cafwyd sesiwn holi ac ateb fywiog pan atebodd Dr Webb gwestiynau am ddatblygiadau tai cymdeithasol a myfyrwyr, trafnidiaeth, adfywio camlesi a'r Dinas-Ranbarth.

Rhwydwaith yw'r gyfres Sesiynau Hysbysu Brecwast Addysg Weithredol sy'n galluogi cysylltiadau busnes i gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ymchwil diweddaraf a datblygiadau allweddol gan bartneriaid diwydiannol.

Os nad oeddech yn gallu dod, edrychwch ar ein ffrwd fyw o’r digwyddiad.

Cofrestrwch nawr ar gyfer y sesiwn hysbysu nesaf ar Lywodraethiant a Chwaraeon sy'n digwydd ar 22 Ionawr 2019 o dan arweiniad Laura McAllister, Athro Polisi Cyhoeddus yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Rhannu’r stori hon

Galluogi ein cysylltiadau ym maes busnes i gael gwybod rhagor gan bartneriaid ac ymarferwyr yn y diwydiant am yr ymchwil ddiweddaraf a datblygiadau allweddol.