Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Cerddoriaeth mewn cyfres wreiddiol ar Netflix

18 Ionawr 2019

School of Music appear in Netflix's Sex Education

Bydd myfyrwyr o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd yn ymddangos mewn cyfres wreiddiol a ryddhawyd yn ddiweddar ar Netflix y DU, Sex Education.

Dewiswyd Off the Record, grŵp o berfformwyr o Gymdeithas Operatig Prifysgol Caerdydd, i chwarae rhan côr yr ysgol yn y gyfres newydd. Bu deg myfyriwr o’r grŵp yn cymryd rhan, gan ffilmio golygfeydd y côr ac ymddangos fel cymeriadau cefndirol trwy gydol y gyfres.

Fe dreuliodd y côr dair wythnos yn recordio yng Nghaerllion, Penarth a Chasnewydd yn yr haf, yn perfformio Love Really Hurts Without You gan Billy Ocean a Since You Been Gone gan y Rainbow’s.

Mae Sex Education yn ddrama gomedi am dyfu’n oedolyn sy’n dilyn bachgen lletchwith yn ei arddegau, Otis Thompson, sy’n byw gyda’i fam sy’n therapydd rhyw.

School of Music students appearing in Netflix's Sex Education

Dywedodd Heather Fuller, Llywydd y Gymdeithas Operatig, wrth sôn am y profiad: “Roedd cymryd rhan mewn cyfres deledu yn brofiad newydd a chyffrous i bob un ohonom. Pleser o’r mwyaf oedd gweithio mor agos gyda Jim Howick sy’n chwarae rhan yr athro cerddoriaeth, yn ogystal â gweld sut y mae cynhyrchiad fel hyn yn dod at ei gilydd. Roedd y cast a’r criw yn hynod gyfeillgar ac wedi gwneud i ni deimlo’n gartrefol iawn.

“Clywed y darn gorffenedig oedd yr uchafbwynt mwyaf i ni yn sicr! Daethom at ein gilydd i wylio’r rhaglen a gweld eu bod wedi torri a gludo golygfeydd o ddiwrnodau ffilmio unigol i benodau gwahanol – ac roedd yn arbennig o ryfedd gweld ein hunain yn canu ar y teledu!”

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd cynhalgar lle gall myfyrwyr a staff weithio gyda’i gilydd ar amrywiaeth mawr o feysydd ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformio.