Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu'r Academi Meddalwedd Genedlaethol

23 Tachwedd 2018

Ken Skates NSA

Mae Academi Meddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd wedi ehangu i swyddfeydd newydd yng Nghasnewydd, gan ymgartrefu yng Ngorsaf Wybodaeth Cyngor Casnewydd yn hen adeilad gorsaf y ddinas.

Bydd symud yn helpu i ddarparu ar gyfer y garfan gynyddol o fyfyrwyr sy’n dewis astudio am radd yn yr Academi, sy’n cynnig rhaglen arloesol ac unigryw wedi ei chanolbwyntio ar ymgysylltu â diwydiant.

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: “Mae'r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn enghraifft ardderchog o'r modd y gall prifysgolion fodloni eu cenhadaeth ddinesig yn eu rhanbarthau...”

Ken Skates

“Yn sgîl symud yr Academi i'r cyfleusterau newydd hyn, mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi datblygiad economaidd Casnewydd, gan osod cronfa o beirianwyr meddalwedd talentog wrth wraidd canolfan dechnoleg gynyddol y ddinas.”

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Mae'r cyfleusterau newydd hefyd yn galluogi’r Academi i ehangu ei chyfleusterau gan roi lle i fyfyrwyr astudio sy’n dynwared amgylchedd y gweithle, ac sydd hefyd yn cymathu arferion gweithio’r diwydiant.

Sefydlwyd yr Academi mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac arweinwyr diwydiant, gan gynnwys yr Alactrity Foundation yng Nghasnewydd. Mae ei hethos yn canolbwyntio ar roi prosiectau ‘bywyd go iawn’ i fyfyrwyr weithio arnynt trwy gydol eu hastudiaethau, a rhoi cyfleoedd iddynt ymgysylltu â pheirianwyr meddalwedd profiadol o’r diwydiant.

Yn ôl yr Athro Rudolf Allemann, Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: “Mae ehangu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn arwydd o lwyddiant. Rwyf wrth fy modd bod y Brifysgol wedi gallu cynnal ei phresenoldeb yng Nghasnewydd gan barhau i feithrin perthynas gref rhwng ein dwy ddinas wych yn sgil hynny.

“Bydd y symud hwn yn galluogi’r Academi i adeiladu ar y sylfeini sydd eisoes wedi eu gosod a pharhau i ddenu’r busnesau gorau o ledled Cymru, y DU a gweddill y byd.”

Mae’r Academi wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y ddwy flynedd ddiwethaf gan gynyddu nifer ei myfyrwyr, cynnal ymweliadau gweinidogol a diwrnodau agored ar gyfer teuluoedd, ac ennill nifer o wobrau technoleg. Ym mis Mehefin 2017, enillodd yr Academi wobr 'Trailblazer of the Year', yng ngwobrau Technoleg ESTnet Cymru.

Cynhelir y rhaglen radd dair blynedd (BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol) gan Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, ac mae’n helpu i fynd i’r afael â’r galw cyfredol nas diwellir am beirianwyr meddalwedd medrus yng Nghymru.

Rhannu’r stori hon

Canolfan ragoriaeth ar gyfer peirianneg meddalwedd.