Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn ennill gwobr gan Gynhadledd Theori Diwylliant Defnyddwyr

1 Awst 2018

Woman delivers speech at conference

Mae Darlithydd Marchnata o Ysgol Busnes Caerdydd wedi ennill gwobr o fri yng Nghynhadledd Theori Diwylliant Defnyddwyr 2018 yn Odense, Denmarc.

Aeth Dr Rebecca Scott i gasglu Gwobr Sidney J. Levy ym Mhrifysgol De Denmarc am ei phapur, o'r enw 'Selling Pain to the Saturated Self', a gyhoeddwyd yn y Journal of Consumer Research ym mis Gorffennaf 2017.

Diben yr ymchwil – ar y cyd â chymheiriaid, sef yr Athro Julien Cayla ym Mhrifysgol Technolegol Nanyang a'r Athro Bernard Cova yn Ysgol Busnes Kedge – yw ceisio deall pam mae pobl yn talu am brofiad sy'n cael ei farchnata'n fwriadol fel bod yn un poenus.

Fe wnaeth y tîm ddarganfod bod poen yn gallu helpu unigolion i ddelio â'r segurdod corfforol o weithio mewn swyddfa. Mae'n gorfodi'r corff i ganolbwyntio'n ddwys ac yn rhoi cyfle i bawb sy'n cymryd rhan ailddarganfod natur eu corff, gan eu bod nhw'n treulio llawer o'u hamser o flaen cyfrifiadur.

Woman poses with award and two men
"Authoring pain". Dr Rebecca Scott is joined by co-authors Professor Bernard Cova (L) and Assistant Professor Julien Cayla (R).

“Nid yw dweud fy mod wrth fy modd yn dod yn agos at gyfleu sut rwy’n teimlo. I wneud pethau'n well fyth, cefais bleser diffuant o greu'r papur hwn ar y cyd â phobl wirioneddol wych.”

Dr Rebecca Scott Lecturer in Marketing

Caiff cystadleuaeth gwobr Sidney J. Levy ei chynnal yn flynyddol, i anrhydeddu un o sefydlwyr Theori Diwylliant Defnyddwyr.

Caiff y wobr ei rhoi am yr erthygl traethawd hir gorau sy'n ymwneud â Theori Diwylliant Defnyddwyr a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Darllenwch ‘Selling Pain to the Saturated Selfyma.

Thema cynhadledd 2018 oedd straeon tylwyth teg diwylliant defnyddwyr – priodol iawn ar gyfer y ddinas lle cynhaliwyd y gynhadledd, Odense. Mae enw'r ddinas yn golygu noddfa Odin, ffigur canolog ym mytholeg y Llychlynwyr.

Gellir dod o hyd i'r manylion llawn am raglen y gynhadledd ar wefan Prifysgol De Denmarc.

Rhannu’r stori hon