Ewch i’r prif gynnwys

Enillydd gwobrau PechaKucha

22 Mai 2018

Dr Eleri Rosier presenting at CABS conference
“Y goron ar y cyfan!” Dr Eleri Rosier yn cyflwyno mewn arddull PechaKucha.

Mae Uwch-ddarlithydd mewn Marchnata a Strategaeth wedi ennill Cystadleuaeth Cyflwyniad PechaKucha Gorau yng Nghynhadledd Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr Cymdeithas Siartredig yr Ysgolion Busnes yn Glasgow.

Cafwyd cyflwyniad ag ugain o sleidiau mewn chwe munud gan Dr Eleri Rosier mewn arddull o'r enw PechaKucha, sydd wedi'i ddylunio i gadw cyflwyniadau'n gryno a chyflym, ac i hwyluso sesiynau â mwy nag un siaradwr.

Roedd ei chyflwyniad, o'r enw Prosiectau marchnata byw ac ymgysylltiad myfyrwyr: datblygu sgiliau cyflogadwyedd graddedigion, yn seiliedig ar Brosiect Arloesedd Addysg Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a gwblhawyd mewn cydweithrediad â Thi Anh Minh Tran, myfyrwyr BSc Rheoli Busnes ym mis Gorffennaf ac Awst 2017.

Thi Anh Minh Tran's poster presentation
Thi Anh Minh Tran, sy'n dilyn llwybr Rheoli Rhyngwladol y BSc Rheoli Busnes, gyda'i chyflwyniad poster am CUSEIP.

Drwy'r prosiect cafodd Thi Anh gyfle unigryw i gysgodi prosiectau cymunedol blaenllaw ym Mhorth Cymunedol Prifysgol Caerdydd.

Gyda chefnogaeth Dr Rosier, cofnododd Thi Anh y broses a myfyrio'n feirniadol arni, gan gynnig adborth ac arweiniad gwerthfawr ar gyfer prosiectau byw a phartneriaethau rhwng cwmnïau a'r gymuned yn y dyfodol.

Gan edrych yn ôl ar ei chyflwyniad, dywedodd Dr Rosier: “Roedd ugain o sleidiau mewn chwe munud yn gryn her. Roeddwn i am dynnu sylw at oedd datblygiad sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr mewn prosiectau marchnata byw...”

“Roedd ein canlyniadau'n dangos newidiadau sylweddol mewn canfyddiadau myfyrwyr o'u sgiliau dros amser. Mae hynny wedi bod yn ffactor allweddol sydd wedi ein hysgogi i hyrwyddo'r math hwn o amgylchedd dysgu sy'n seiliedig ar heriau, yn enwedig ar ein MSc mewn Marchnata Strategol.”

Yr Athro Eleri Rosier Senior Lecturer in Marketing and Strategy

“Y goron ar y cyfan, wrth gwrs, oedd ennill y gystadleuaeth yn y gynhadledd!”

Y Gynhadledd Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr yw'r cyfarfod mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfer addysgwyr busnes a rheoli, ac mae'n arddangos arferion addysgu arloesol ac ymchwil bedagogaidd o'r radd flaenaf.

Llwyddodd cynhadledd 2018, sydd bellach yn ei seithfed flwyddyn, i ddenu dros 300 o gynadleddwyr, ac roedd dros 80% o ysgolion busnes y DU wedi eu cynrychioli.

Mae rhestr lawn o'r cyflwyniadau yn Rhaglen Cynhadledd Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr 2018.

Rhannu’r stori hon

Find out more about the ways in which your organisation can work with our students, including placements and live projects.