Ewch i’r prif gynnwys

Cyfle euraidd

19 Gorffennaf 2018

Martin Kitchener and Robert Lloyd Griffiths in Opportunities Zone
Dean Professor Martin Kitchener and Robert Lloyd Griffiths officially open the Opportunities Zone

Mae gan wasanaethau Cyfnewid a Chyflogadwyedd, Lleoliadau a Gyrfaoedd Ysgol Busnes Caerdydd gartref newydd yn dilyn buddsoddiad o £180,000 mewn cyfleusterau newydd ar lawr gwaelod Adeilad Aberconwy.

Cafodd y Parth Cyfleoedd, sydd wedi'i ariannu ar y cyd gan Ysgol Busnes Caerdydd a Choleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn y Brifysgol, ei lansio ddydd Iau 5 Gorffennaf 2018.

Mae'r cyfleuster dysgu ac addysgu newydd yn rhan o'r broses o weddnewid llawr gwaelod Adeilad Aberconwy yn stryd fawr y myfyrwyr, ar ôl ail-lansio Canolfan Israddedigion a Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr ym mis Hydref 2017.

Yn dilyn cyflwyniad gan yr Athro Martin Kitchener, Deon Ysgol Busnes Caerdydd, cafwyd cyfres o siaradwyr yn y digwyddiad a amlygodd fanteision y gwasanaethau a gynigir yn y Parth Cyfleoedd.

Young woman speaking to audience
Lea Bergs is currently studying for the Cardiff MBA

Amlygodd Lea Bergs, sydd wedi ymrestru ar MBA Caerdydd ar hyn o bryd, fuddiannau astudio dramor drwy rannu ei phrofiadau o dreulio blwyddyn yn Japan

Fe wnaeth Fionn Lehane, myfyriwr BSc Rheoli Busnes sydd wrthi'n cwblhau blwyddyn o leoliad gwaith gyda Smurfit Kappa, rannu ei phrofiadau o weithio gyda chwmni deunydd pecynnu papur sydd ar flaen y gad.

Trafododd Owain Jones – sy'n Bartner Cyllid yn Barclays – fanteision lleoliadau gwaith i fyfyrwyr a busnesau fel ei gilydd.

Man speaking to audience
Owain Jones talks student employability at the opening of the Opportunities Zone

Ac fe wnaeth Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr IoD Wales sydd bellach yn gweithio yn Ysgol Busnes Caerdydd, ganmol y broses ddysgu dwy ffordd y mae cyfleoedd cyfnewid a lleoliad yn eu cynnig i fyfyrwyr a busnesau cyn torri'r rhuban ochr yn ochr â'r Athro Kitchener.

Yn ôl yr Athro Kitchener: “Mae'n bleser gennyf agor y cyfleuster gwych hwn heddiw gan wybod y bydd o fudd i gynifer o'n myfyrwyr...”

“Mae ein cwricwlwm gwerth cyhoeddus yn annog myfyrwyr i fynd ar drywydd ffyrdd arloesol o ddysgu ac yn eu helpu i ragori ar raddedigion eraill sy’n chwilio am swyddi. Mae gan gyfnewid myfyrwyr a phrofiad gwaith ran allweddol yn hyn.”

Yr Athro Martin Kitchener Athro Rheolaeth a Pholisi’r Sector Cyhoeddus

“Mae'r cyfleoedd hyn hefyd yn rhoi ymdeimlad moesegol a chydymdeimladol i fyfyrwyr ynghylch rhai o heriau cymdeithasol ac economaidd ein hoes, drwy roi gwaith iddynt tra'u bod yn dysgu, a'r cyfle iddynt brofi gwahanol ddiwylliannau.”

Audience at an event

Cafodd y syniad ar gyfer y cyfleuster ei ddatblygu yn y lle cyntaf gan Dr Sue Bartlett, a welodd gyfle i ad-drefnu lle yn Adeilad Aberconwy ar ôl agor y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedigion gwerth £13.5 miliwn yn 2014.

Gweithgor o gymheiriaid o'r Ysgol a Thimau Ystâd y Brifysgol oedd yn gyfrifol am y cynlluniau, cyn i'r broses ddylunio a rheoli prosiect gan WSP Global a BECT Building Contractors gwblhau'r cyfleuster.

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau Cyfnewid a Chyflogadwyedd, Lleoliadau a Gyrfaoedd, ewch i wefan yr Ysgol.

Rhannu’r stori hon

Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn ymgorffori ein strategaeth gwerth cyhoeddus ar draws ein hymchwil, ein dysgu a'n llywodraethu.