Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddoniaeth i Ddinasyddion yng nghefn gwlad Brasil

29 Mawrth 2018

Tim Edwards in Brazil
Yr Athro Tim Edwards gydag aelodau o gymuned wledig Brasil ac ymchwilwyr o sefydliad FGV Sao Paulo

Mae ysgolion gwledig yn rhanbarth Guapiruvu yn Brasil yn gobeithio elwa ar effeithiau cymdeithasol, economaidd ac addysgol Gwyddoniaeth i Ddinasyddion yn dilyn ymweliad gan ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd.

Treuliodd y tîm, o Rwydwaith Arloesedd Cyfrifol (RIN) y Brifysgol, ddau ddiwrnod gyda chynrychiolwyr o fudiad cydweithredol lleol a gweinyddiaethau addysg a datblygu cynaliadwy Sete Barras i drafod cynlluniau i adeiladu seilwaith dechnolegol mewn cymunedau lleol i’r de o Sao Paulo.

Nod y prosiect yw annog myfyrwyr, ffermwyr ac ymchwilwyr ecolegol i gymryd rhan mewn rhaglen gydweithredol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o effaith newid yn yr hinsawdd ar fioamrywiaeth a'r economi leol.

Drwy ddefnyddio arbenigedd cynyddol mewn technolegau fel dyfeisiau symudol a systemau cyfrifiadurol sy’n seiliedig ar Linux neu Arduino, bydd y prosiect hefyd yn asesu sut y gellir cefnogi cymunedau drwy roi rhyngrwyd ‘o’r gwaelod i fyny’, sy’n cael ei llywio gan y gymuned, ar waith – seilwaith rhwydwaith cyfathrebu a reolir yn uniongyrchol gan y gymuned.

Galluogi cymunedau

Yn ôl yr Athro Tim Edwards o Ysgol Busnes Caerdydd, a chyd-sylfaenydd y Rhwydwaith Arloesedd Cyfrifol: “Bydd y gwaith arfaethedig yn helpu i ymestyn cyflawniadau amgylcheddol sylweddol y gymuned leol hon...”

“Gan bwysleisio’r modd y mae’r gymuned yn symud i ddulliau ffermio cymdeithasol ac amgylcheddol gyfrifol, bydd y prosiect yn helpu plant ysgol lleol i sylweddoli’r niwed y gall dulliau ffermio dwys ei gael ar eu hamgylchedd naturiol.”

Yr Athro Tim Edwards Pro-Dean for Research, Impact and Innovation
Professor of Organisation and Innovation Analysis

Ychwanegodd yr Athro Omer Rana o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg: “Bydd y prosiect hwn yn ein galluogi i gefnogi cymunedau i gasglu data am fioamrywiaeth yn eu hardal leol. Wrth wneud hynny, byddant yn dod yn berchnogion data yn ogystal â churaduron data...”

“Bydd hyn yn galluogi cymunedau i ddeall a rhestru eu hamgylchedd eu hunain yn well.”

Yr Athro Omer Rana Professor of Performance Engineering

Yn dilyn yr ymweliad maes, cafwyd gweithdy cydweithredol yn Sao Paulo lle cafodd yr Athro Edwards a’r Athro Rana gwmni tîm rhyngddisgyblaethol o wyddonwyr cymdeithasol, gwyddonwyr cyfrifiadurol ac ecolegwyr o Fundação Getulio Vargas - Escola de Administração de Empresas de São Paulo - Prifysgol Campinas, a Phrifysgol ffederal Alameda.

Er mwyn gwneud cynnydd, rhaid i’r fenter fynd ati nawr i geisio cael arian drwy gynigion parhaus yn y DU ac ym Mrasil. Cewch ddilyn y cynnydd ar wefan RIN.

Mae RIN yn annog partneriaethau sy’n gosod yr agenda rhwng Prifysgol Caerdydd a rhanddeiliaid lleol, rhanbarthol a rhyngwladol. Mae'n ymrwymiad o ofal ar y cyd ar gyfer y dyfodol drwy gyfrwng stiwardiaeth ymatebol gwyddoniaeth ac arloesedd yn y presennol.

Rhannu’r stori hon

Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio gyda phartneriaid ledled y byd i ymdrin â phroblemau byd-eang difrifol fel mynediad dibynadwy at ddŵr yn Affrica.