Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion diweddaraf

Mae’r Brifysgol yn parhau â’i hymrwymiad i fod yn sefydliad gwrth-hiliol

11 Gorffennaf 2022

Llofnododd yr Is-Ganghellor adduned Dim Hiliaeth Cymru ac mae’r Brifysgol bellach yn un o sefydliadau ategol Cynghrair Hil Cymru

Amlygu helynt amodau byw morwyr

7 Gorffennaf 2022

COVID-19 wedi dwysáu'r angen am amodau byw gwell, yn ôl academydd

Gorllewin Awstralia’n mabwysiadu 'Model Caerdydd' y DU

6 Gorffennaf 2022

Data ysbytai’n helpu i fynd i'r afael â thrais

Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn ffurfio partneriaeth

6 Gorffennaf 2022

Cynghrair strategol ar gyfer cydweithio ac ymchwil

Mae graddedigion Caerdydd ymhlith y rhai mwyaf cyflogadwy yn y DU

6 Gorffennaf 2022

Ar ben hynny, mae gan yn graddedigion y gyfradd isaf o ddiweithdra o blith unrhyw brifysgol yng Nghymru

'Magnet ar gyfer arloesi' yn agor ar gyfer busnes

4 Gorffennaf 2022

Mae TRH yn uno diwydiant a gwyddoniaeth

Mae’n bosibl y bydd gwaith cloddio archeolegol mewn parc yn datgelu hanes sydd wedi bod ynghudd ers 2,000 o flynyddoedd

1 Gorffennaf 2022

Hwyrach bod anheddiad amgaeedig a ddarganfuwyd ger fila Rufeinig yn dyddio o Oes yr Haearn

Gellid defnyddio system deallusrwydd artiffisial sy'n dynwared yr olwg ddynol i ganfod canser

30 Mehefin 2022

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd wrthi’n creu technoleg 'uwch' a all ragweld yn fanwl gywir ble mae pobl yn fwyaf tebygol o edrych mewn delwedd.

Mae adroddiad newydd yn ystyried agweddau pobl at newid yn yr hinsawdd a sut mae hyn yn arwain at gamau gweithredu

30 Mehefin 2022

Mae adroddiad yn awgrymu bod y cyhoedd yn cefnogi polisïau newydd sy’n ymwneud â bwyd a theithio - ond 'bregus' yw’r gefnogaeth honno

Clwstwr yn dathlu llwyddiant pobl greadigol yn ne Cymru

30 Mehefin 2022

Mae dros 100 o brosiectau wedi derbyn cyllid gan y rhaglen ymchwil a datblygu

Taith i’r gofod i ddeall ecsoblanedau yn cael hwb gwerth £30m

27 Mehefin 2022

Bydd cyllid newydd yn helpu gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i ymchwilio i’r ffordd roedd 1,000 o blanedau hysbys y tu allan i'n cysawd heulol wedi ymffurfio ac esblygu.

Pecyn trosi Land Rover yn cael ei ryddhau yng Ngŵyl Glastonbury

24 Mehefin 2022

Bydd pecyn 'galw heibio' sy'n trosi Land Rover Defenders yn gerbydau cwbl drydan yn cael ei ddefnyddio ar draws Worthy Farm y penwythnos hwn.

Gŵyl O’ch Achos Chi

24 Mehefin 2022

Diwrnod blynyddol o ddiolch i roddwyr, gwirfoddolwyr a chodwyr arian

Gwasanaeth iechyd meddwl newydd i fyfyrwyr yn cael ei lansio'n swyddogol yng Nghaerdydd

22 Mehefin 2022

Nod Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Meddwl y Prifysgolion, a lansiwyd gan Bartneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru, yw pontio'r bwlch yn y cymorth a gaiff myfyrwyr o ran iechyd meddwl

Gwaith yn dechrau ar ganolfan chwaraeon y Brifysgol

21 Mehefin 2022

Mae gwaith wedi dechrau ar y cyfleusterau o'r radd flaenaf a fydd yn gweddnewid profiad chwaraeon myfyrwyr.

SimplyDo yn ymuno â sbarc|spark

16 Mehefin 2022

SimplyDo yn ymuno â sbarc|spark

Cydnabyddiaeth swyddogol i gwrs seiberddiogelwch

16 Mehefin 2022

Cwrs seiberddiogelwch i ôl-raddedigion wedi'i ardystio'n llawn gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol yn y DU

Lansiad sbarc|spark yn dathlu arloesedd

16 Mehefin 2022

Neges ewyllys da'r Prif Weinidog ar gyfer y ganolfan flaenllaw

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn ymuno ag astudiaeth fyd-eang gwerth £20m i fynd i'r afael â chanser plant

16 Mehefin 2022

Mae’r Athro Andrew Sewell a'i dîm wedi ennill cyllid gan gynllun Cancer Grand Challenges

Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD

15 Mehefin 2022

Mae triniaeth ar-lein 'yr un mor effeithiol â therapi wyneb yn wyneb', yn ôl treial clinigol ar raddfa fawr

Dr Pete Barry, Dr Angharad Jones and Dr John Harvey

Bydd arweinwyr ymchwil y dyfodol yn mynd i'r afael â phroblemau byd-eang ac yn masnacheiddio datblygiadau arloesol

15 Mehefin 2022

Mae Dr Angharad Jones, Ysgol y Biowyddorau, Dr Pete Barry o'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a Dr John Harvey, a fydd yn ymuno â'r Ysgol Mathemateg yn fuan, wedi ennill Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI).

£3m i gyflymu syniadau disglair Caerdydd

15 Mehefin 2022

UKRI yn ariannu Cyfrifon Cyflymu Effaith

Mae gwyddonwyr yn rhoi esboniad am y tswnami eithriadol a ddigwyddodd yn Tonga

13 Mehefin 2022

Mae mecanwaith newydd yn disgrifio sut y teithiodd y tswnami yn llawer pellach, yn gyflymach o lawer ac am hirach o lawer ar ôl i’r llosgfynydd Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ffrwydro.

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

9 Mehefin 2022

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

senedd

Academydd o Brifysgol Caerdydd yn arwain ar gynllun i wneud Cymru'n genedl wrth-hiliol

9 Mehefin 2022

Llywodraeth Cymru yn gweithredu i fynd i'r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol