Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Caerdydd.

A allai bywyd fod yn creu ei amgylchedd y gellid byw ynddo ei hun yng nghymylau'r Blaned Gwener?

20 Rhagfyr 2021

Mae ymchwilwyr yn awgrymu y gallai mathau posibl o fywyd fod yn cynhyrchu amonia a fyddai'n sbarduno cadwyn o ddigwyddiadau sy'n gwneud y cymylau'n fwy goddefadwy i fyw ynddynt.


DAN SYLW

Adolygiad o'r flwyddyn

Mae'r gwaith adeiladu yn symud yn ei flaen yn gyflym yn sbarc | spark, ein hadeilad arloesedd blaenllaw ar Heol Maendy Mae nifer o'n prosiectau adeiladu ar y campws ar fin cael eu cwblhau’r haf yma. Rhagor o wybodaeth:


Blog Iechyd Meddwl

Cewch farn arbenigol ein hacademyddion a'n hymchwilwyr yn ein blog blaenllaw sy'n annog trafodaeth adeiladol am faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a salwch.

Ar gyfer y cyfryngau

Yn darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau i newyddiadurwyr.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydweithio gyda gwefan newyddion a sylwebaeth annibynnol, yn dod ag academyddion a newyddiadurwyr ynghyd.

Cadw mewn cysylltiad