Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae gennym ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf gydag enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil yr ydym yn eu denu.

Rydym wedi grwpio ein cyfleoedd PhD a MPhil rhan-amser gyda'i gilydd yn y categori Astudiaethau Iaith a Chyfieithu. Rydym yn cynnig goruchwyliaeth ar draws ystod eang o bynciau ymchwil, wedi'u categoreiddio'n fras:

  • hanes a chof
  • diwylliant a hunaniaeth
  • astudiaethau iaith a chyfieithu
  • astudiaethau ardal fyd-eang
  • hanes ac ideolegau
  • gwrthdaro a datblygiad
  • astudiaethau llenyddol a thestunol
  • astudiaethau diwylliannol
  • diwylliannau gweledol
  • polisi, cynllunio ac arloesedd polisi addysg ieithoedd modern

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil rhyngddisgyblaethol o amgylch nifer o themâu ymchwil, gyda nifer o gyfleoedd ar gyfer cydweithio. Mae ein staff academaidd wedi'u hymrwymo i gynhyrchu gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol ym meysydd iaith, diwylliant a thu hwnt.

Byddwch yn ysgrifennu cynnig ymchwil fel rhan o'r broses ymgeisio. Mae arweiniad ar gael am sut i ysgrifennu cynnig ymchwil.

Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion

Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn cynnig y cyfle perffaith i chi ddarnganfod mwy am astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn ogystal â chyfle i brofi'r amgylchedd mawreddog, yr awygylch cyfeillgar neu bwrlwm y ddinas.

Mwy o wybodaeth am ein diwrnodau agored a chyfleoedd eraill i ymweld â ni.

Cyfleoedd cyllid

Yn ogystal ag Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd, efallai bydd cyllid hefyd ar gael wrth gyrff neu sefydliadau ymchwil. Gall grantiau ymchwil ôl-raddedig yn rhoi cymorth ariannol i chi er mwyn i chi gwblhau eich astudiaethau ond hefyd gall ariannu eich presenoldeb mewn cynadleddau a digwyddiadau ymchwil.