Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae gennym ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf gydag enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil yr ydym yn eu denu.

Rydym wedi grwpio ein cyfleoedd PhD a MPhil rhan-amser gyda'i gilydd yn y categori Astudiaethau Iaith a Chyfieithu. Rydym yn cynnig goruchwyliaeth ar draws ystod eang o bynciau ymchwil, wedi'u categoreiddio'n fras:

 • hanes a chof
 • diwylliant a hunaniaeth
 • astudiaethau iaith a chyfieithu
 • astudiaethau ardal fyd-eang
 • hanes ac ideolegau
 • gwrthdaro a datblygiad
 • astudiaethau llenyddol a thestunol
 • astudiaethau diwylliannol
 • diwylliannau gweledol
 • polisi, cynllunio ac arloesedd polisi addysg ieithoedd modern

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil rhyngddisgyblaethol o amgylch nifer o themâu ymchwil, gyda nifer o gyfleoedd ar gyfer cydweithio. Mae ein staff academaidd wedi'u hymrwymo i gynhyrchu gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol ym meysydd iaith, diwylliant a thu hwnt.

Byddwch yn ysgrifennu cynnig ymchwil fel rhan o'r broses ymgeisio. Mae arweiniad ar gael am sut i ysgrifennu cynnig ymchwil.

Mae'r enghreifftiau canlynol o deitlau traethawd ymchwil diweddar yn dangos cwmpas ein gallu goruchwylio a'r ystod o feysydd y gallwch ddewis eu hymchwilio:

 • Gohebiaeth o'r UE yn yr wasg argraffu a datblygu mudiad gwrth-Ewropeaidd: Astudiaeth achos o Brydain a Norwy
 • Ail-fframio'r Gorllewin yn Bande Dessinée: Cyfieithu, Addasu, Lleoleiddio
 • Dioddefwyr, cyflawnwyr a gwylwyr: ailgysylltu eillio pen yn Ffrainc Rydd a'r Rhyfel Cartref Sbaen fel trais ar sail rhyw
 • Straeon Amlieithog: Ysgrifennu, Cyfieithu a Darlunio ar gyfer Plant mewn Cyd-destunau Ieithoedd Lleiafrifol
 • Mannau Amhosibl a Phwerus Addasiad Radio'r BBC

Nid yn unig arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd priodol yw’r goruchwyliwr a’r staff academaidd, ond mentoriaid sy’n ymrwymo i sicrhau llwyddiant y myfyrwyr. Mae’r gymuned academaidd, gynhwysol a chydweithredol yma ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig awyrgylch ysgogol ar gyfer cyfnewid deallusol a datblygiad personol.
Abdullah Alqarni PhD mewn Astudiaethau Cyfieithu

Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion

Bydd ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion yn cynnig y cyfle perffaith i chi ddarnganfod mwy am astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn ogystal â chyfle i brofi'r amgylchedd mawreddog, yr awygylch cyfeillgar neu bwrlwm y ddinas.

Mwy o wybodaeth am ein diwrnodau agored a chyfleoedd eraill i ymweld â ni.

Cyfleoedd cyllid

Yn ogystal ag Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd, efallai bydd cyllid hefyd ar gael wrth gyrff neu sefydliadau ymchwil. Gall grantiau ymchwil ôl-raddedig yn rhoi cymorth ariannol i chi er mwyn i chi gwblhau eich astudiaethau ond hefyd gall ariannu eich presenoldeb mewn cynadleddau a digwyddiadau ymchwil.