Ewch i’r prif gynnwys

Swyddfa addysg llysgenhadaeth Sbaen

Rydym yn gweithio gyda Swyddfa Addysg Llysgenhadaeth Sbaen (SEEO) i gefnogi myfyrwyr sy’n dysgu Sbaeneg ac i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd sgiliau iaith yn Sbaeneg.

Dyma'r bartneriaeth gyntaf o'i math rhwng y swyddfa addysg a darparwr Addysg Uwch yng Nghymru. Yn ogystal, nod y bartneriaeth yw cynnig a chynyddu'r nifer sy'n manteisio ar hyfforddiant i athrawon a datblygiad proffesiynol mewn colegau addysg bellach ac ysgolion uwchradd ledled Cymru.

Yn eu his-swyddfa yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, mae’r SEEO yn gweithio'n agos gyda'n hacademyddion i gefnogi digwyddiadau ymchwil ac ymgysylltu.

Cysylltwch â ni

Kate Barber

Kate Barber

Executive Officer €“ International and Engagement

Email
barberkl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0881