Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion

Two girls attending an open day

Mae Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion yn gyfle i chi weld yr Ysgol, y Brifysgol a'r ddinas drosoch eich hun.

Mae derbyn cynnig gan Brifysgol yn ddewis mawr, ac er mwyn gwneud penderfyniad, mae cael yr holl wybodaeth sydd ar gael, yn rhywbeth y bydd ei angen arnoch. Mae Diwrnodau i Ddeiliaid Cynigion wedi’u dylunio i roi’r cyfle i chi gael gwybod rhagor am astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwahoddir pob ymgeisydd a chanddynt gynnig i astudio gradd Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd, i fod yn bresennol. Cewch y cyfle i gwrdd â staff a myfyrwyr presennol Yr Ysgol Mathemateg er mwyn cael gwybod sut beth yw bod yn fyfyriwr gyda ni.

Beth i'w ddisgwyl

Fel arfer ar Ddiwrnodau i Ddeiliaid Cynigion, ceir cyflwyniadau’n rhoi gwybodaeth ynghylch y gwahanol raddau Mathemateg rydym yn eu cynnig, gyrfaoedd, byw yng Nghaerdydd a llety. Bydd cyfle i weld y cyfleusterau yn yr Ysgol Mathemateg ac Undeb y Myfyrwyr. Hefyd ceir panel rhieni lle gall rhieni ofyn cwestiynau i'r Tiwtor Derbyn ac i fyfyrwyr presennol ynghylch unrhyw agwedd ar fywyd prifysgol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Caroline Frame yn mathematics@caerdydd.ac.uk.

I have found the Offer Holder Day useful. I didn’t know much about the course before but now I have found out mostly everything I need to know. I did come to the University Open Day too but it was more about life on the campus and University in general. I would recommend the School Offer Holder Days to find out more about the course.

Jamaal Falooq