Ewch i’r prif gynnwys

Bex Ferriday

Tîm Dysgu Digidol, Canolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd

Cyhoeddwyd 01 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

icon7 Cydnabyddiaeth

Croeso i LinkedIn Learning!

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn darparu gwibdaith o amgylch LinkedIn Learning, yn dangos sut y gellir curadu cynnwys i chi, eich myfyrwyr, neu dimau proffesiynol, ac mae’n cynnwys golwg ar bersbectif y myfyriwr.

Gwyliwch Bex Ferriday yn darparu gwibdaith o amgylch LinkedIn Learning, yn dangos sut y gellir curadu cynnwys i chi, eich myfyrwyr, neu dimau proffesiynol, ac mae’n cynnwys golwg ar bersbectif y myfyriwr.

Hefyd o ddiddordeb:

Welcome to LinkedIn Learning!

Bex Ferriday

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

This Pecha Kucha presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference provides a whistle-stop tour of LinkedIn Learning, shows how content can be curated for you, your students, or professional teams, and includes a look at the student


Pynciau

Professional Recognition | Pathways & Promotions | Peer Reviews | Self-reflection |

icon7 cydnabyddiaeth

Croeso i LinkedIn Learning!

Bex Ferriday

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn darparu gwibdaith o amgylch LinkedIn Learning, yn dangos sut y gellir curadu cynnwys i chi, eich myfyrwyr, neu dimau proffesiynol, ac mae’n cynnwys golwg ar bersbectif y


Pynciau

Professional Recognition | Pathways & Promotions | Peer Reviews | Self-reflection |

icon7 cydnabyddiaeth

Encouraging UKPSF stories: supporting staff achievement through online mentoring

Dr Jo Smedley

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference shares mentor and mentee experiences of the first online SFHEA mentoring cohort from across the University which took place from Dec 2020 - March 2021


Pynciau

Professional Recognition

icon1 cydnabyddiaeth

Annog straeon UKPSF: cefnogi cyflawniad staff trwy fentora ar-lein

Dr Jo Smedley

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn yn Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn rhannu profiadau mentorion a mentoreion o’r garfan fentora SFHEA ar-lein gyntaf o bob rhan o’r Brifysgol a gynhaliwyd rhwng Rhagfyr 2020 - Mawrth 2021.


Pynciau

Professional Recognition

icon1 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.