Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl arferion a’n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n seiliedig ar urddas, cwrteisi a pharch, heb unrhyw wahaniaethu. Rydym yn cydnabod hawl pob unigolyn i gael eu trin yn unol â'r gwerthoedd hyn.

Mae gennym Wobr Efydd Athena Swan i gydnabod ein llwyddiant wrth recriwtio, cadw a hyrwyddo menywod mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg, ac rydym ar restr 100 cyflogwr gorau Stonewall 2015.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n hadran cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth.