Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaeth â Unicamp

Ariel photograph of Universidade Estadual de Campinas
Universidade Estadual de Campinas.

Mae ein Partneriaeth Strategol gydag un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil yn helpu i greu cyfleoedd am ymchwil ac addysg ar gyfer staff a myfyrwyr.

Sefydlwyd Universidade Estadual de Campinas, a elwir yn Unicamp, ym 1966 ac mae'n un o brifysgolion ymchwil-ddwys gorau America Ladin ac yn bwysig iawn ym maes gwyddoniaeth ac arloesedd ym Mrasil. Mae Unicamp yn nhalaith São Paulo, ond mae ganddi gampysau cyswllt yn Limeira a Paulínia.

Trwy sefydlu'r Bartneriaeth Strategol hon, rydym wedi sefydlu cronfa symudedd staff i gefnogi cydweithio ymchwil rhwng ein dau sefydliad ymhob maes pwnc. Byddwn hefyd yn edrych ar y cyfleoedd ar gyfer cyfnewid israddedigion ar ffurf Ysgolion Haf tymor byr a datblygu rhaglenni PhD cydweithredol ar draws pob disgyblaeth.

Mae Brasil yn rhanbarth o bwysigrwydd strategol, ac rydym am fagu partneriaethau a pherthynas fydd yn arwain at fwy o ymchwil gydweithredol mewn meysydd o gryfder. Rydym hefyd am fagu cyfnewidfa academaidd ehangach fydd yn fuddiol i'r ddwy ochr.

Yr Athro Colin Riordan Prifysgol Caerdydd

Mae'r bartneriaeth hon yn adeiladu ar gysylltiadau academaidd hirsefydlog rhwng Prifysgol Caerdydd ac Unicamp, wedi'i ffurfioli'n gyntaf yn 2015 trwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth.Mae’r Memorandwm wedi arwain at gyfres o ymweliadau oedd yn canolbwyntio ar ymchwil. Roedd y rhain yn cynnwys tua chant o aelodau staff a thwf o ran cyhoeddiadau ar y cyd, ym meysydd cyfrifiadureg, deintyddiaeth, geowyddorau, peirianneg drydanol a chemeg yn bennaf.

Rhagwelir y bydd llofnodi’r Cytundeb Partneriaeth Strategol ym mis Rhagfyr 2018 yn cryfhau ac yn dyfnhau'r berthynas. Nod y Bartneriaeth Strategol yw defnyddio rhagor o arian sbarduno mewnol yn ogystal â ffynonellau arian allanol i ddatblygu prosiectau ymchwil hirdymor, cefnogi cynlluniau symudedd myfyrwyr a staff a sefydlu fframwaith ar gyfer datblygu rhaglenni PhD cydweithredol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am ein gweithgareddau rhyngwladol, neu ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol.

Rhyngwladol