Ewch i’r prif gynnwys

Hybu ymchwil ac addysg gyda Brasil

11 Rhagfyr 2018

Colin Riordan and Rector of Universidade Estadual de Campinas

Mae Prifysgol Caerdydd wedi llofnodi cytundeb ar gyfer partneriaeth strategol ag un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil er mwyn hybu’r cyfleoedd am ymchwil ac addysg ar gyfer staff a myfyrwyr.

Bydd y cytundeb newydd yn golygu bod y Brifysgol bellach yn bartner ag Universidade Estadual de Campinas, neu ‘Unicamp’.

Unicamp, a sefydlwyd ym 1966, yw un o brif ganolfannau ymchwil feddygol a gwyddonol Brasil. Mae Unicamp yn nhalaith São Paulo, ond mae ganddi gampysau cyswllt yn Limeira a Paulínia.

Mae'r bartneriaeth yn rhwymo’r ddwy brifysgol i gydweithio mewn meysydd lle mae'r naill a'r llall yn gwneud ymchwil. Y gobaith yw y gallai’r bartneriaeth baratoi'r ffordd i raglenni PhD ar y cyd a mwy o gyfleoedd i gyfnewid myfyrwyr.

Wrth lofnodi'r bartneriaeth strategol ar ran y Brifysgol, dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan: "Rydw i wrth fy modd yn llofnodi partneriaeth strategol ag Unicamp sy'n cynnig cymaint o gyfleoedd i academyddion a myfyrwyr fel ei gilydd.

Mae Brasil yn rhanbarth o bwysigrwydd strategol, ac rydym am fagu partneriaethau a pherthynas fydd yn arwain at fwy o ymchwil gydweithredol mewn meysydd o gryfder. Rydym hefyd am fagu cyfnewidfa academaidd ehangach fydd yn fuddiol i'r ddwy ochr.

Yr Athro Colin Riordan Prifysgol Caerdydd

"Mae'r bartneriaeth hon yn adeiladu ar gysylltiadau ymchwil ag Unicamp sy’n bodoli eisoes ac edrychaf ymlaen at ei gweld yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf."

Mae’r bartneriaeth strategol newydd yn adeiladu ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd gan Brifysgol Caerdydd ac Unicamp yn 2015.

Prif amcan y Memorandwm oedd cefnogi cydweithredu â Choleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg y Brifysgol. Mae’r Memorandwm wedi arwain at gyfres o ymweliadau oedd yn canolbwyntio ar ymchwil. Roedd y rhain yn cynnwys tua chant o aelodau staff a thwf o ran cyhoeddiadau ar y cyd, ym meysydd Peirianneg Drydanol, Deintyddiaeth, y Geowyddorau a Chemeg yn bennaf.

Drwy lofnodi partneriaeth strategol ffurfiol sy'n cwmpasu meysydd ymchwil eraill, y gobaith yw bydd cyfleoedd i ehangu ymchwil gydweithredol a datblygu Cytundeb Symudedd Staff.

Bydd rhaglen gyfnewid israddedig ar ffurf Ysgolion Haf byrdymor yn cael eu hystyried, yn ogystal â graddau PhD deuol ar draws pob disgyblaeth.

Llofnodwyd y bartneriaeth strategol gan Reithor UNICAMP, yr Athro Marcelo Knobel a’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

Rhannu’r stori hon

Mae gennym gysylltiadau ffurfiol â thros 35 o wledydd a phartneriaethau strategol gyda Phrifysgol Xiamen ac Unicamp.