Ewch i’r prif gynnwys

HCT021 - Gwyddoniaeth Perfformiad ac Anafiadau mewn Chwaraeon

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i werthuso'n feirniadol ymateb y chwaraewr a'r unigolyn gweithredol i ymarfer a pharatoi ar gyfer gweithgaredd penodol.

Byddwch hefyd yn asesu'r ffactorau ffisiolegol, biomecanyddol a seicolegol sy'n dylanwadu ar anafiadau a pherfformiad/ymlyniad mewn chwaraeon ac ymarfer corff.

Mae hwn yn fodiwl gorfodol ar gyfer yr MSc Ffisiotherapi Chwaraeon, a gellir ei astudio hefyd fel modiwl annibynnol ar gyfer Ffisiotherapyddion.

Dyddiadau'r modiwl

Dysgwch pryd mae'r modiwl annibynnol hwn yn rhedeg drwy lawrlwytho ein Calendr Modiwlau Lefel 7:

Lawrlwythwch y calendr

Arweinydd y modiwl

Tim Sharp

Tim Sharp

Uwch-Ddarlithydd: Ffisiotherapi

Email
sharptn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87230

Gofynion mynediad

Gradd gyntaf neu ddiploma sy'n rhoi trwydded i ymarfer yn y proffesiwn iechyd perthnasol a dwy flynedd o brofiad ar ôl cofrestru.

Mwy o wybodaeth

Cod modiwl HCT021
Credydau 30
Lefel 7
Amser dysgu tybiannol 300 hours
Oriau cyswllt 72