Ewch i’r prif gynnwys

Croesawu myfyrwyr o dramor

Mae gennym gysylltiadau gyda sefydliadau eraill ac rydym yn croesawu myfyrwyr gofal iechyd rhyngwladol o bob cwr o'r byd.

Darllenwch ein straeon gan fyfyrwyr sydd wedi ymweld â ni o bedwar ban byd:

Stori Julia Kalito

Stori Julia Kalito

Wrth astudio ar gyfer ei Baglor yn y Gwyddorau mewn Nyrsio, dewiswyd Julia gan Brifysgol Zambia i ymweld â Chaerdydd ar raglen gyfnewid.

Stori Tungeinge Nghifitikeko

Stori Tungeinge Nghifitikeko

Mae Tungeinge ar fin dechrau ei bedwaredd flwyddyn o’i astudiaethau nyrsio ac mae ar raglen gyfnewid unigryw rhwng Prifysgol Namibia a Phrifysgol Caerdydd.

Stori Susan Chanda Mutanda

Stori Susan Chanda Mutanda

Mae Susan yn fyfyriwr yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio gradd baglor ym Mhrifysgol Zambia. Daeth i Gaerdydd ar ymweliad cyfnewid er mwyn cael cipolwg ar yr arferion addysgu yng Nghymru.