Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Dechreuwch eich gyrfa trwy ein cwrícwlwm arloesol, prosiectau yn y byd go iawn, cysylltiadau â’r byd diwydiannol a chymorth gyrfaol.

Yn Academi Gwyddor Data, byddwn ni’n rhoi ichi’r medrau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ymhlith graddedigion. Byddwch chi’n elwa ar gyfle i ddatrys problemau yn y byd go iawn a setiau data a fydd yn cryfhau eich cyflogadwyedd.

Bydd ein tîm academaidd yn eich addysgu trwy brosiectau sy’n ymwneud â sefydliadau allanol fel y cewch chi brofiad o weithredu mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Ein gobaith yw meithrin pobl fedrus a dawnus er lles economaidd Cymru a’r deyrnas gyfan.

Cyrsiau ôl-raddedig

Deallusrwydd Artiffisial

Nod cwrs MSc Deallusrwydd Artiffisial yw helpu myfyrwyr i ddeall effeithiau moesegol a chymdeithasol technolegau’r maes hwn yn ogystal â datblygu craffter, gonestrwydd deallusol a medrau ymarferol.

Enw’r raddCymhwysterModd
Deallusrwydd ArtiffisialMScAmser llawn

Diogelwch Seibr

Mae MSc Diogelwch Seibr yn ymwneud â materion diogelwch allweddol a wynebir gan sustemau cyfathrebu a gwybodaeth ledled y byd. Mae’n gyfuniad o gyd-destun busnes a materion craidd diogelwch, ymddiried a phreifatrwydd yn sector TG.

Enw’r raddCymhwysterModd
Diogelwch SeibrMScAmser llawn/Rhan-amser

Gwyddor Data a Dadansoddeg

Mae gradd MSc Gwyddor Data a Dadansoddeg ar gyfer myfyrwyr a hoffai ddysgu amrywiaeth o fedrau hanfodol ynghylch trin a thrafod data mawr, dod o hyd i batrymau ystyrlon mewn data a defnyddio dulliau modelu i helpu cwmnïau a chyrff gwladol i ddod i benderfyniadau gwell.

Enw’r raddCymhwysterModd
Gwyddor Data a DadansoddegMScAmser llawn/Rhan-amser

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Mae'r MSc mewn Dadansoddi Data i'r Llywodraeth wedi’i llunio i ddiwallu anghenion hyfforddiant ac addysg barhaus y rhai sy'n gweithio gyda data mewn Llywodraeth. Bydd yn datblygu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol, eich profiad ymarferol o wyddor data a’ch sgiliau dadansoddeg gan ganolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio dulliau dadansoddi data mewn llywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus.

Degree nameQualificationMode
Dadansoddi Data i'r LlywodraethMScAmser llawn

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Mae'n bleser gennym gynnig pedwar modiwl craidd o MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth, sydd ar gael i astudio ar sail unigol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

Rydym wedi datblygu'r rhaglen hon ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Mae’r modiwlau ar gael i weithwyr y Swyddfa Ystadegau Gwladol a chyrff y sector cyhoeddus yn y DU yn unig.