Ewch i’r prif gynnwys

Computational social science

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Wrth i fodau dynol gynyddu eu defnydd o dechnoleg ar gyfer busnes a mwyniant, mae maint yr ôl troed digidol y maent yn ei adael yn cynyddu hefyd. Mae’r data hwn yn ffynhonnell gyfoethog i’w hastudio, gan ei bod yn cynnig safbwynt unigryw ar ymddygiad cymdeithasol a dynol.

Gwyddorau cymdeithasol cyfrifiadurol yw’r enw bras ar y maes, ac mae’n cynnwys agweddau ar anthropoleg, ethnograffeg, busnes, newyddiaduraeth a dyniaethau eraill.

Y Celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol

Rhagwelir y bydd elfen a sbardunir gan ddata i lawer o ddarganfyddiadau yn y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae ein sefydliad yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol y Gyfraith a WISERD er mwyn manteisio ar gyfleoedd am arloesedd a sbardunir gan ddata yn y gwyddorau cymdeithasol cyfrifiadurol. Drwy ryngweithio ag ymchwilwyr allweddol, rydym yn cydweithio’n agos, gan ganolbwyntio ar eu problemau distrwythur a sbardunir gan ddata.

Cyllid sbarduno’r Sefydliad Ymchwil

Mae cyllid sbarduno ein Sefydliad Ymchwil a Pheirianwyr Meddalwedd Ymchwil wedi cyfrannu at nifer o brosiectau dros y tair blynedd diwethaf, gan gynnwys:

Mae’r prosiectau hyn yn amlygu pwysigrwydd bod gwyddonwyr cymdeithasol yn cydweithio’n agos â gwyddonwyr cyfrifiadurol a Pheirianwyr Meddalwedd Ymchwil er mwyn gwneud yn siŵr bod deilliannau’r gwaith yn berthnasol i’r ddwy gymuned.

Mae gwaith yr ymgymerir ag e yn y maes hwn hefyd yn amlygu’r angen am ddefnyddio astudiaethau empirig o ddadansoddiadau all-lein ar gyfer ymddygiadau ar-lein er mwyn cynnal dadansoddiadau cymharol. Bydd ymchwil yn y maes hwn yn arwain at ddatblygu algorithm newydd i’w ddefnyddio ar gyfer dadansoddi data ar-lein sy’n ymddangos.