Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Haf

9th MRC Summer School
Delegates and speakers of the MRC Summer School 2018

Cynhelir ein Hysgol Haf flynyddol mewn Ymchwil Anhwylderau'r Ymennydd yn un o brif ganolfannau'r byd ar geneteg a genomeg niwroseiciatrig.

Cynhelir y cwrs pedwar-diwrnod eleni yn Adeilad Hadyn Ellis ac ar-lein sy'n cael ei redeg gan y timau sydd wedi'u leoli yng Nghanolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (CNGG) a'r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol ym Mhrifysgol (NCMH) Caerdydd.

Nod yr ysgol haf yw rhoi sylfaen i hyfforddeion a gwyddonwyr mewn ymchwil anhwylderau'r ymennydd ac ysbrydoli a hysbysu ymchwilwyr yfory.

Mae'r ysgol haf yn cynnwys sgyrsiau ar ystod o bynciau mewn seiciatreg, niwroleg a niwrowyddoniaeth gan gynnwys:

 • niwroddelweddu
 • epidemioleg seiciatrig
 • geneteg ac epigeneteg
 • dilyniannu trwygyrch uchel
 • trin celloedd bonyn
 • asesiadau ffenoteip
 • moeseg mewn ymchwil genetig

Roedd yr ysgol haf hefyd yn cynnwys gweithdai ar yrfaoedd gwyddonol a chymrodoriaethau academaidd.

Rhaglen

Ein rhaglen Gorffennaf 2023:

TimeActivity
12:00             Cofrestru a Chinio
13:00Cyflwyniad
Yr Athro James Walters a'r Athro George Kirov
13:10Egwyddorion dilyniannu trwybwn uchel: paratoi sampl, offer
Yr Athro Nigel Williams
13:55Taith dilyniannu trwybwn uchel, rhan 1: teithiau labordy mewn grwpiau bach / coffi
(Taith rithwir 14:00 – 14:45)

Dr Joanne Morgan
16:00Taith dilyniannu trwybwn uchel, rhan 2: Dadansoddi a dehongli data dilyniannu
Dr Elliott Rees
16:45Amrywiadau rhifau copi mewn anhwylderau niwroddatblygiadol
Yr Athro George Kirov
17:30Cofrestru yn Neuadd Senghennydd i'r rheini sydd wedi archebu llety
TimeActivity
08:00                    Brecwast ar gael yn Adeilad Hadyn Ellis
09:00Defnyddio MRI i ddeall anhwylderau meddwl
Dr Xavier Caseras/CUBRIC
09:45Movement disorder phenotypes and genetics
Yr Athro Neil Harrison 
11:45Seiciatreg atgenhedlol ac effaith rhywedd a rhyw ar iechyd meddwl
Yr Athro Arianna di Florio
12:30Cinio
13:30Delweddu epilepsi
Dr Khalid Hamandi 
14:15Ffenoteipiau a geneteg anhwylder symud
Dr Kathryn Peall
15:00Coffi
15:30Clefyd Huntington: trosi geneteg yn therapïauDr Tom Massey
18:30Cinio yn y dref
TimeActivity
08:00             Brecwast ar gael yn Adeilad Hadyn Ellis
09:00Pam mai dyma'r amser gorau ar gyfer niwrowyddoniaeth mewn seiciatregYr Athro Jeremy Hall
09:45Technolegau sy'n datblygu (CRISPR-Cas9, dilyniannu celloedd sengl ac eraill)
Yr Athro Adrian Harwood
10:30Gwneud niwronau o fôn-gelloedd: taith labordy / coffi (Taith rithwir 10:00 – 10:45)
Yr Athro Adrian Harwood a'r tîm
12:00Cinio
13:00Trin Bôn-gelloedd Niwral i drwsio anaf i'r ymennydd
Dr Malik Zaben
13:45Darganfod Cyffuriau ym maes SeiciatregDr Gerry Dawson, Prif Swyddog Gweithredol P1Vital LTD
14:30Coffi
15:00Geneteg epilepsi
Dr Rhys Thomas (Zoom)
15:45Seicedelig a seiciatreg
Dr Mathew D Hoskins
16:30Gweithdy Cyfochrog: Gyrfaoedd ymchwil mewn meddygaeth
Dr Kimberley Kendall
Gweithdy Cyfochrog: Gyrfaoedd i wyddonwyr anfeddygol
Dr Will Davies
TimeActivity
08:00                Brecwast ar gael yn Adeilad Hadyn Ellis
09:00Ymagwedd ddatblygiadol at ddeall iechyd meddwl plant a'r glasoed
Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
09:45Mesur risg ar gyfer Clefyd AlzheimerYr Athro Valentina Escott-Price
10:30Egwyl
11:00Gweithdy: Agweddau cymdeithasol a moesegol ar brofion genetig
Dr Michael Arribas-Ayllon
11:45Data Mawr a GWAS
Dr James Walters
12:30Cinio a ffarwelio

Siaradwyr

Cyflwynir y rhaglen gan arbenigwyr yn eu priod feysydd.

 • Yr Athro Sir Michael Owen
 • Yr Athro James Walters
 • Yr Athro Nigel Williams
 • Dr Will Davies
 • Yr Athro Valentina Escott-Price
 • Dr Elliot Rees
 • Dr Xavier Caseras
 • Yr Athro Jeremy Hall
 • Yr Athro Arianna di Florio
 • Yr Athro Lawrence Wilkinson
 • Yr Athro Adrian Harwood
 • Yr Athro George Kirov
 • Yr Athro Frances Rice
 • Yr Athro Stanley Zammit
 • Dr Kathryn Peall
 • Dr Malik Zaben

Pwy all wneud cais

Mae'r ysgol haf wedi'i hanelu at hyfforddeion clinigol (Hyfforddiant Sylfaen/Craidd/Rhywogaethau) a gwyddonwyr anghlinigol (MSc, PhD, Post Doc) sydd â diddordeb mewn symud i faes geneteg a genomeg niwroseiciatrig, neu'r rhai sydd am gael cyflwyniad i ymchwil anhwylderau'r ymennydd.

Rydym yn cynnal rhaglen debyg bob blwyddyn fel cyflwyniad i'r ymchwil sy'n digwydd yn CNGG. Ni dderbynnir ceisiadau ar gyfer y rhai sydd wedi mynychu o'r blaen.

Mae ein hysgol haf yn rhad ac am ddim. Darperir llety myfyrwyr ar gyfer unrhyw un sy'n teithio o'r tu allan i Gaerdydd. Ni allwn helpu gyda chostau teithio.

Sut i wneud cais

Bydd ceisiadau ar gyfer haf 2023 yn agor ym mis Chewfror 2023.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics Summer School