Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Haf

9th MRC Summer School
Delegates and speakers of the MRC Summer School 2018

Cynhelir ein Hysgol Haf flynyddol mewn Ymchwil Anhwylderau'r Ymennydd yn un o brif ganolfannau'r byd ar geneteg a genomeg niwroseiciatrig.

Cynhelir y cwrs pedwar-diwrnod eleni yn Adeilad Hadyn Ellis ac ar-lein sy'n cael ei redeg gan y timau sydd wedi'u leoli yng Nghanolfan ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (CNGG) a'r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol ym Mhrifysgol (NCMH) Caerdydd.

Nod yr ysgol haf yw rhoi sylfaen i hyfforddeion a gwyddonwyr mewn ymchwil anhwylderau'r ymennydd ac ysbrydoli a hysbysu ymchwilwyr yfory.

Mae'r ysgol haf yn cynnwys sgyrsiau ar ystod o bynciau mewn seiciatreg, niwroleg a niwrowyddoniaeth gan gynnwys:

 • niwroddelweddu
 • epidemioleg seiciatrig
 • geneteg ac epigeneteg
 • dilyniannu trwygyrch uchel
 • trin celloedd bonyn
 • asesiadau ffenoteip
 • moeseg mewn ymchwil genetig

Roedd yr ysgol haf hefyd yn cynnwys gweithdai ar yrfaoedd gwyddonol a chymrodoriaethau academaidd.

Rhaglen

Ein rhaglen Gorffennaf 2022:

TimeActivity
12:00             Cofrestru a Chinio
13:00Cyflwyniad
Yr Athro James Walters a'r Athro George Kirov
13:10Egwyddorion dilyniannu trwybwn uchel: paratoi sampl, offer
Yr Athro Nigel Williams
13:55Taith dilyniannu trwybwn uchel, rhan 1: teithiau labordy mewn grwpiau bach / coffi
(Taith rithwir 14:00 – 14:45)

Dr Lesley Bates / Dr Joanne Morgan
16:00

Taith dilyniannu trwybwn uchel, rhan 2: Dadansoddi a dehongli data dilyniannu
Dr Elliott Rees

16:45

Amrywiadau rhifau copi mewn anhwylderau niwroddatblygiadol
Yr Athro George Kirov

17:30Cofrestru yn Neuadd Senghennydd i'r rheini sydd wedi archebu llety
TimeActivity
08:00                    Brecwast ar gael yn Adeilad Hadyn Ellis
09:00Defnyddio MRI i ddeall anhwylderau meddwl
Dr Xavier Caseras/CUBRIC
09:45Movement disorder phenotypes and genetics
Yr Athro Neil Harrison / Xavier Caseras a'r tîm
11:45

Seiciatreg atgenhedlol ac effaith rhywedd a rhyw ar iechyd meddwl
Dr Rhys Thomas (Newcastle University)

12:30Cinio
13:30Delweddu epilepsi
Dr Khalid Hamandi 
14:15Ffenoteipiau a geneteg anhwylder symud
Dr Kathryn Peall
15:00Coffi
15:30Geneteg epilepsi
Dr Rhys Thomas, Newcastle
16:15Clefyd Huntington: trosi geneteg yn therapïau
Dr Tom Massey
18:30Cinio yn y dref
TimeActivity
08:00             Brecwast ar gael yn Adeilad Hadyn Ellis
09:00Darganfod Cyffuriau ym maes Seiciatreg
Dr Gerry Dawson, Prif Swyddog Gweithredol P1Vital LTD
09:45Technolegau sy'n datblygu (CRISPR-Cas9, dilyniannu celloedd sengl ac eraill)
Yr Athro Adrian Harwood
10:30Gwneud niwronau o fôn-gelloedd: taith labordy / coffi (Taith rithwir 10:00 – 10:45)
Yr Athro Adrian Harwood a'r tîm
12:00Cinio
13:00Trin Bôn-gelloedd Niwral i drwsio anaf i'r ymennydd
Dr Malik Zaben
13:45Data Mawr a GWAS
Dr James Walters
14:30Coffi
15:00Niwroddelweddu effaith cyffuriau cam-drin
Yr Athro Anne Lingford-Hughes, Llundain (Zoom)
15:45Gweithdy Cyfochrog: Gyrfaoedd ymchwil mewn meddygaeth
Dr Kimberley Kendall
Gweithdy Cyfochrog: Gyrfaoedd i wyddonwyr anfeddygol
Dr Will Davies
TimeActivity
08:00                Brecwast ar gael yn Adeilad Hadyn Ellis
09:00Ymagwedd ddatblygiadol at ddeall iechyd meddwl plant a'r glasoed
Yr Athro Stephen Collishaw
09:45Mesur risg ar gyfer Clefyd Alzheimer
Yr Athro Valentina Escott-Price
10:30Gweithdy: Agweddau cymdeithasol a moesegol ar brofion genetig
Dr Michael Arribas-Ayllon
11:30Coffi
12:00Clefyd Huntington: trosi geneteg yn therapïau
Dr Tom Massey
12:45Datblygiadau mawr mewn geneteg anhwylderau niwroseiciatrig a dyfodol yr ymchwil hon yng Nghaerdydd
Yr Athro Syr Michael Owen
13:30Cinio a ffarwelio

Siaradwyr

Cyflwynir y rhaglen gan arbenigwyr yn eu priod feysydd.

 • Professor Sir Michael Owen
 • Professor James Walters
 • Professor Nigel Williams
 • Professor Ian Jones
 • Dr Will Davies
 • Professor Valentina Escott-Price
 • Dr Elliot Rees
 • Dr Xavier Caseras
 • Professor Jeremy Hall
 • Professor Lawrence Wilkinson
 • Professor Adrian Harwood
 • Professor George Kirov
 • Professor Anne Lingford-Hughes
 • Professor Stephan Collishaw
 • Professor Stanley Zammit
 • Dr Kathryn Peall
 • Dr Malik Zaben

Pwy all wneud cais

Mae'r ysgol haf wedi'i hanelu at hyfforddeion clinigol (Hyfforddiant Sylfaen/Craidd/Rhywogaethau) a gwyddonwyr anghlinigol (MSc, PhD, Post Doc) sydd â diddordeb mewn symud i faes geneteg a genomeg niwroseiciatrig, neu'r rhai sydd am gael cyflwyniad i ymchwil anhwylderau'r ymennydd.

Rydym yn cynnal rhaglen debyg bob blwyddyn fel cyflwyniad i'r ymchwil sy'n digwydd yn CNGG. Ni dderbynnir ceisiadau ar gyfer y rhai sydd wedi mynychu o'r blaen.

Mae ein hysgol haf yn rhad ac am ddim. Darperir llety myfyrwyr ar gyfer unrhyw un sy'n teithio o'r tu allan i Gaerdydd. Ni allwn helpu gyda chostau teithio.

Sut i wneud cais

Bydd ceisiadau ar gyfer haf 2023 yn agor ym mis Chewfror 2023.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics Summer School