Ewch i’r prif gynnwys

Darlithoedd cyhoeddus 2023

Rhestr a fideos o gyfres seminarau 2023.

Hanan Issa a Mariyah Zaman - Creadigrwydd mewn Sgwrs

8 Chwefror 2023

Gwylio Creativity in Conversation

Dr Sufyan Dogra – Dwy Chwedl o Un Ddinas: Sut mae sawl Mosg a Madrasa yn Bradford yn atal gordewdra ymhlith plant ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd

22 Chwefror 2023

Gwylio Two Tales from One City: How Mosques and Madrassas in Bradford are preventing childhood obesity and reducing health inequalities

Dr Thomas Sealy – Crefydd, Hil, Diwylliant: Islamoffobia a’r bobl Brydeinig sy’n troi at Islam

8 Mawrth 2023

Gwylio Religion, Race, Culture: Islamophobia and British Converts to Islam

Dr Abdallah Rothman – Llesiant ar sail Ffydd: Seicoleg Islamaidd Traddodiadol a Chymwysiadau Cyfoes

26 Ebrill

Gwylio Faithful Wellbeing: Traditional Islamic Psychology and Contemporary Applications.

Sadiya Ahmed – Mwslim Bob Dydd: Cadw a chofnodi hanes Mwslimaidd ym Mhrydain

10 Mai

Gwylio Everyday Muslim: Preserving and documenting Muslim history in Britain