Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres o seminarau cyhoeddus

Mae ein cyfres o seminarau cyhoeddus yn gyfle i wrando ar arbenigwyr blaenllaw yn eu maes yn siarad am ystod o bynciau sy'n ymwneud â Mwslimiaid ym Mhrydain.

Cyfres seminarau cyhoeddus 2024

Dr Muhammed Reza Tajri – Llywio Awdurdod a Galluedd Crefyddol: Agweddau Shī'ī sy’n Datblygu ar Gampysau Prifysgolion Prydain

Llywio Awdurdod a Galluedd Crefyddol: Agweddau Shī'ī sy’n Datblygu ar Gampysau Prifysgolion Prydain

Dr Saleema Burney – Dan fêl ac yn cael eu trin yn annheg? Menywod Mwslimaidd yn stiwardiaid ffydd
mewn mannau cyhoeddus seciwlar

Dan fêl ac yn cael eu trin yn annheg? Menywod Mwslimaidd yn stiwardiaid ffydd mewn mannau cyhoeddus seciwlar

Dr Yunis Alam – Tu chwith allan: ethnograffeg, ethnigrwydd a’r byd academaidd

Dydd Iau, 25 Ebrill am 17:00 yn Adeilad John Percival, ystafell 0.01

Cadwch eich lle i fod yn bresennol wyneb-yn-wyneb neu ar-lein

Dr Jonathan Brown – Stiwardiaeth yn Rhan o Islam: Safbwynt Hanesyddol a Chyfoes

Cadeirydd: Haroon Sidat

Dydd Iau, 20 Mehefin am 17:00 yn Adeilad y Gyfraith, ystafell 0.22

Cadwch eich lle i fod yn bresennol wyneb-yn-wyneb neu ar-lein

Dr Mahmood Chandia – Gwerthuso'r Cysyniad o Stiwardiaeth Addysgol i Fwslimiaid ym Mhrydain yn y 21ain ganrif

Dydd Iau, 4 Gorffennaf am 17:00 yn Adeilad John Percival, ystafell 0.01

Cadwch eich lle i fod yn bresennol wyneb-yn-wyneb neu ar-lein