Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiadau blynyddol

Yellow Fluid X Tubes

Rydym yn cyhoeddi adroddiad blynyddol i arddangos ein cynnydd dros y flwyddyn flaenorol.

Mae pob adroddiad blynyddol yn nodi gweithgarwch y Banc Bio yn y flwyddyn ddiwethaf a bydd yn cynnwys y canlynol:

  • adroddiadau ar y prosiectau a gefnogir
  • crynodebau lleyg prosiectau
  • gwybodaeth am samplau a gesglir a samplau a ryddheir
  • digwyddiadau a newyddion y Banc Bio.

Adroddiad Blynyddol Banc Bio Prifysgol Caerdydd 2022-23

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn dangos ein cynnydd dros y flwyddyn flaenorol, 2022/23

Adroddiad Blynyddol Banc Bio Prifysgol Caerdydd 2021/22

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn dangos ein cynnydd dros y flwyddyn flaenorol, 2021/22.

Adroddiad Blynyddol Banc Bio Prifysgol Caerdydd 2020/21

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn dangos ein cynnydd dros y flwyddyn flaenorol, 2020/21.

Adroddiad Blynyddol Banc Bio Prifysgol Caerdydd 2019/20

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn dangos ein cynnydd dros y flwyddyn flaenorol, 2019/20.