Ewch i’r prif gynnwys

Yr Academi Frenhinol Peirianneg

Daw'r Academi Frenhinol Peirianneg â pheirianwyr amlycaf y wlad o bob disgyblaeth at ei gilydd i hyrwyddo rhagoriaeth yng ngwyddor, celfyddyd ac ymarfer peirianneg.

Etholir i'r Academi drwy wahoddiad yn unig; etholir hyd at 60 o Gymrodyr bob blwyddyn o enwebiadau o blith y Cymrodyr cyfredol. Cânt eu hanrhydeddu â'r teitl 'Cymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg' a'r llythrennau 'FREng'.

Cymrodyr yr Academi Frenhinol Peirianneg

Yr Athro Roger Falconer FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Dr David Grant FREng, cyn Is-Ganghellor (2001-2012)

Yr Athro Karen Holford FREng, Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Athro Nick Jenkins FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Yr Athro John Loughhead FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Yr Athro John G.McWhirter FREng,Ysgol Peirianneg Caerdydd

Yr Athro David Vernon Morgan FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Yr Athro Raymond Snidle FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Yr Athro Hywel Thomas FREng, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymgysylltu a Rhyngwladol

Yr Athro John Watton FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Yr Athro Fred W Williams FREng, Ysgol Peirianneg Caerdydd