Lleddfu tlodi, hybu iechyd a diogelu’r amgylchedd.

Members of the project team

Ynglŷn â ni

Rydyn ni’n ymgorffori addysg mewn prosiectau penodol, er iechyd gwell a llai o dlodi. Trwy addysgu pobl am eu helpu eu hunain, daw newid y bydd modd ei gynnal.

Namibian students laughing at a card trick

Ein partneriaid

Rydyn ni’n cydweithio â’n partneriaid i leddfu tlodi, hybu iechyd a chynnal yr amgylchedd.

Mum and newborn Rundu

Ffyrdd o’n helpu

I gyflawni ein nodau, byddwn ni’n cydweithio â phartneriaid yn aml. Os daw cyfle, efallai y byddwn ni’n gofyn am eich cymorth.

Mae Prosiect Phoenix yn effeithio’n sylweddol ar fywydau pobl ym meysydd addysg, iechyd, cyfathrebu a gwyddoniaeth.

Hywel Thomas Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Newyddion diweddaraf

Lazarus Hangula

'Teimlaf fraint mawr'

17 Gorffennaf 2018

Is-ganghellor UNAM yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Caerdydd

Carwyn Jones

Caerdydd yn ennill dwy Wobr Dewi Sant

23 Mawrth 2018

Prosiect Phoenix ac IQE yn cipio gwobrau pwysig

Masters students during a simulation class

Chwyldro mewn gofal cleifion

26 Chwefror 2018

Namibia i hyfforddi ei hanesthetyddion cyntaf gyda chymorth Prifysgol Caerdydd