Lleihau tlodi: hybu iechyd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Namibia i hyrwyddo'r nodau pwysig hyn. Rydym yn gosod addysg o safon wrth wraidd prosiectau penodol, gan sicrhau gwell iechyd a llai o dlodi i bobl y mae wir angen bywyd gwell arnynt. Addysgu pobl i helpu eu hunain yw'r unig ffordd o sicrhau newid cynaliadwy.

Dyfodol gwell a mwy disglair i bawb

Mae'r Cenhedloedd Unedig a Llywodraeth Cymru am weld gwell iechyd a llai o dlodi yn y dyfodol. Mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia yn gweithio ar ran pobl Namibia a Chymru. Drwy helpu ein gilydd, rydym yn dysgu ac yn tyfu gyda'n gilydd.

Newyddion diweddaraf

THE Awards 2017 Logo

‘Oscars’ addysg uwch

7 Medi 2017

Arbenigwyr y Brifysgol wedi’u henwebu ar gyfer tair gwobr fawreddog THE

UniCamp

Dysgwyr ifanc yn lansio ymgyrch iechyd

30 Awst 2017

Disgyblion yn Namibia yn gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i godi dyheadau

Namibian school pupils outdoors

Profiad fydd yn 'trawsnewid bywydau’ dysgwyr

4 Awst 2017

Disgyblion o Namibia ar fin lansio ymgyrch iechyd yn rhan o gynllun gan Brifysgol Caerdydd i godi eu dyheadau

Mum and newborn Rundu

Ein gwaith

Mae ein holl weithgareddau'n seiliedig ar anghenion Prifysgol Namibia.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Prosiectau ymgysylltu blaenllaw

Darllenwch mwy am ein prosiectau trawsffurfio cymunedau sy'n dangos ein hymrwymiad i wella lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt..