Lleddfu tlodi, hybu iechyd a diogelu’r amgylchedd.

Members of the project team

Ynglŷn â ni

Rydyn ni’n ymgorffori addysg mewn prosiectau penodol, er iechyd gwell a llai o dlodi. Trwy addysgu pobl am eu helpu eu hunain, daw newid y bydd modd ei gynnal.

Namibian students laughing at a card trick

Ein partneriaid

Rydyn ni’n cydweithio â’n partneriaid i leddfu tlodi, hybu iechyd a chynnal yr amgylchedd.

Mum and newborn Rundu

Ffyrdd o’n helpu

I gyflawni ein nodau, byddwn ni’n cydweithio â phartneriaid yn aml. Os daw cyfle, efallai y byddwn ni’n gofyn am eich cymorth.

Mae Prosiect Phoenix yn effeithio’n sylweddol ar fywydau pobl ym meysydd addysg, iechyd, cyfathrebu a gwyddoniaeth.

Hywel Thomas Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Newyddion diweddaraf

Carwyn Jones

Caerdydd yn ennill dwy Wobr Dewi Sant

23 Mawrth 2018

Prosiect Phoenix ac IQE yn cipio gwobrau pwysig

Masters students during a simulation class

Chwyldro mewn gofal cleifion

26 Chwefror 2018

Namibia i hyfforddi ei hanesthetyddion cyntaf gyda chymorth Prifysgol Caerdydd

Phoenix Project

Prosiect Phoenix ar y rhestr fer ar gyfer gwobr flaenllaw

15 Chwefror 2018

Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau pobl a grwpiau yng Nghymru