Lleihau tlodi: hybu iechyd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Namibia i hyrwyddo'r nodau pwysig hyn. Rydym yn gosod addysg o safon wrth wraidd prosiectau penodol, gan sicrhau gwell iechyd a llai o dlodi i bobl y mae wir angen bywyd gwell arnynt. Addysgu pobl i helpu eu hunain yw'r unig ffordd o sicrhau newid cynaliadwy.

Dyfodol gwell a mwy disglair i bawb

Mae'r Cenhedloedd Unedig a Llywodraeth Cymru am weld gwell iechyd a llai o dlodi yn y dyfodol. Mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia yn gweithio ar ran pobl Namibia a Chymru. Drwy helpu ein gilydd, rydym yn dysgu ac yn tyfu gyda'n gilydd.

Newyddion diweddaraf

THE Awards 2017 Logo

Llwyddiant i Brifysgol Caerdydd yn ‘Oscars’ Addysg Uwch

1 Rhagfyr 2017

Gwaith ymgysylltu lleol a rhyngwladol yn cipio dwy wobr o bwys

Dr Maggy Beukes-Amiss

Cenhadaeth i wneud dysgu’n hygyrch

15 Tachwedd 2017

Mae Prosiect Phoenix yn cefnogi cynlluniau ar gyfer adnodd addysgol unigryw Cymru-Namibia.

Phoenix Project Filmmakers

Sgriniad gwneuthurwyr ffilmiau Namibïaidd yn Chapter

13 Tachwedd 2017

Dwy ffilm fer yn cael eu dangos yn rhan o gyfnod preswyl yng Nghymru a gefnogir gan Brifysgol Caerdydd

Mum and newborn Rundu

Ein gwaith

Mae ein holl weithgareddau'n seiliedig ar anghenion Prifysgol Namibia.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Prosiectau ymgysylltu blaenllaw

Darllenwch mwy am ein prosiectau trawsffurfio cymunedau sy'n dangos ein hymrwymiad i wella lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt..