Prosiect Phoenix

Lleihau tlodi: hybu iechyd

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Namibia i hyrwyddo'r nodau pwysig hyn. Rydym yn gosod addysg o safon wrth wraidd prosiectau penodol, gan sicrhau gwell iechyd a llai o dlodi i bobl y mae wir angen bywyd gwell arnynt. Addysgu pobl i helpu eu hunain yw'r unig ffordd o sicrhau newid cynaliadwy.

Dyfodol gwell a mwy disglair i bawb

Mae'r Cenhedloedd Unedig a Llywodraeth Cymru am weld gwell iechyd a llai o dlodi yn y dyfodol. Mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia yn gweithio ar ran pobl Namibia a Chymru. Drwy helpu ein gilydd, rydym yn dysgu ac yn tyfu gyda'n gilydd.

Newyddion diweddaraf

Phoenix Project

Prosiect Phoenix ar y rhestr fer ar gyfer gwobr flaenllaw

15 Chwefror 2018

Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau pobl a grwpiau yng Nghymru

Midwives Phoenix Project

Gwella sgiliau bydwreigiaeth o Gymru i Namibia

15 Ionawr 2018

Gweithwyr proffesiynol ym maes bydwreigiaeth o Gymru yn gwneud gwahaniaeth drwy hyfforddi bydwragedd Namibia

THE Awards 2017 Logo

Llwyddiant i Brifysgol Caerdydd yn ‘Oscars’ Addysg Uwch

1 Rhagfyr 2017

Gwaith ymgysylltu lleol a rhyngwladol yn cipio dwy wobr o bwys

Ein gwaith

Mum and newborn Rundu

Ein gwaith

Mae ein holl weithgareddau'n seiliedig ar anghenion Prifysgol Namibia.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Prosiectau ymgysylltu blaenllaw

Darllenwch mwy am ein prosiectau trawsffurfio cymunedau sy'n dangos ein hymrwymiad i wella lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt..