Rydym yn gweithredu meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i fynd i’r afael â’r heriau mawr a wynebir gan leoedd a chymdeithasau dynol heddiw.


Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau isradeddig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwiliad academaidd sy'n gysylltiedig â datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

Rhagor o wybodaeth am Ddaearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. (Mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig).
International map

International

Edrychwch ar ein map i weld o lle mae ein myfyrwyr yn dod a lle mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio.

Glamorgan building committee rooms

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o weithgareddau sy’n ymgysylltu gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd gyda’n gwaith.

World map

Prosiectau

Rydym wedi ennill arian ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau ymchwil.


Ysgol o’r radd uchaf mewn Prifysgol Grŵp Russell, wedi’i lleoli mewn dinas fywiog sy’n gyfeillgar i fyfyrwyr. Mae diwylliant gwych yn yr Ysgol, oedd i’w weld yn glir ar y diwrnod agored. Mae’r aelodau staff cyfeillgar yn allweddol i’ch profiad myfyriwr/dysgu yn y Brifysgol ac roedd hyn yn amlwg iawn yma. Dyma thema barhaus o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod olaf –a hyd yn oed wedi i chi adael.

Laurie Perdikis, BSc mewn Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio, 2011-2014

Newyddion

Image of Professor Roberta Sonnino giving evidence at the Senedd

Rethinking food in Wales

27 Hydref 2017

Food security and sustainability expert addresses inquiry into rethinking food strategies in Wales.

Mae ein diwrnod agored yn rhoi cyfle gwych i chi ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.