Pobl

Uwch dîm rheoli

Cwrdd â'r tîm sy'n arwain yr Ysgol tuag at ragoriaeth ymchwil ac addysgu.

Staff Academaidd

Mae ein staff yn ymgymryd ag ymchwil rhyngddisgyblaethol ac addysgu o ansawdd uchel.

Staff anrhydeddus ac emeritws

Rhagor o wybodaeth am eins taff anrhydeddus nodedig sy'n cydweithio â'r Ysgol.

Gwasanaethau proffesiynol

Rhagor o wybodaeth am ein staff gwasanaethau proffesiynol sy'n gweithio yn yr Ysgol.

Myfyrwyr ymchwil

Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn rhoi cyfraniad gweithgar yn ein hymchwil.