Cysylltiadau a phobl

Rheoli'r Sefydliad

Mae’r sefydliad yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Dros Dro, Yr Athro Jim Murray, Dirprwy Gyfarwyddwr, Dr Matt Smalley a thîm rheoli sy’n cynnwys staff Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol.

Arweinwyr Grŵp Ymchwil

Cwrdd â’n Cymrodyr Ymchwil sy’n gweithio ochr yn ochr â thimoedd o’r radd flaenaf mewn gwyddor biofeddygol sylfaenol a datblygu cyffuriau.

Research Staff

We have a thriving community of research staff who work across a variety of cancer research themes.

Postgraduate students

Our postgraduate students have an active involvement in research.

Gwasanaethau Proffesiynol

Cwrdd â’r staff proffesiynol sy’n cefnogi’r sefydliad.

Partneriaid Cydweithredol

Rydym yn gweithio’n gydweithredol gyda phartneriaid o ysgolion arall o fewn y Brifysgol, yn ogystal â gydag ymchwilwyr a chydweithwyr meddygol o osodiadau clinigol, i gynnal ymchwil arloesol, rhyngddisgyblaethol.

Ymholiadau cyffredinol

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Haydn Ellis
Heol Maendy
Cathays
Caerdydd
CF24 4HQ