We are an ambitious and innovative university with a bold and strategic vision located in a beautiful and thriving capital city. Our world-leading research was ranked 5th amongst UK universities in the 2014 Research Excellence Framework for quality and 2nd for impact. We provide an educationally outstanding experience for our students.

Driven by creativity and curiosity, we strive to fulfil our social, cultural and economic obligations to Cardiff, Wales, and the world.

Update your details

Y Ffordd Ymlaen: ein cyfeiriad strategol

Ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 o brifysgolion gorau’r byd a’r 20 uchaf yn y DU. Darllenwch ragor am ein cyfeiriad strategol a’n pwyslais ar ymchwil, addysg a myfyrwyr, rhyngwladol a’n cenhadaeth ddinesig.

Sir Martin Evans receiving the Nobel Prize for medicine.

Anrhydeddau a gwobrau

Mae ein hacademyddion a’n hymchwilwyr wedi ennill llawer o anrhydeddau a gwobrau sy’n cydnabod eu harloesi a’u darganfyddiadau.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Datblygiadau'r campws

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.

Back view of students in gowns linking arms

Prifysgol i bawb

Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y Brifysgol ac mae ein holl gymuned yn manteisio o gael poblogaeth o fyfyrwyr gwahanol a thalentog.

Y brifysgol yw arweinydd cydnabyddedig addysg uwch yng Nghymru … Hi yw unig aelod Cymru o’r Grŵp Russell o brif brifysgolion ymchwil ac mae ganddi ddau enillydd Gwobr Nobel ar ei staff.

University Guide 2014, The Sunday Times The Sunday Times