Rydym yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol gyda gweledigaeth feiddgar a strategol wedi ein lleoli mewn prifddinas hardd a llewyrchus. Mae ein hymchwil o'r radd flaenaf yn y 5ed safle ymysg prifysgolion yn y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer ansawdd ac ail ar gyfer dylanwad. Rydym yn darparu profiad addysgol rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr.

Wedi ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, rydym yn ymdrechu i gyflawni ein rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, i Gymru, ac i'r byd.

Anrhydeddau a gwobrau

Mae ein hacademyddion a’n hymchwilwyr wedi ennill llawer o anrhydeddau a gwobrau sy’n cydnabod eu harloesi a’u darganfyddiadau.

Adroddiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Y brifysgol yw arweinydd cydnabyddedig addysg uwch yng Nghymru … Hi yw unig aelod Cymru o’r Grŵp Russell o brif brifysgolion ymchwil ac mae ganddi ddau enillydd Gwobr Nobel ar ei staff.

University Guide 2014, The Sunday Times
Hadyn Ellis building

The Way Forward: our strategic direction

Our ambition is to be among the top 100 universities in the world and top 20 in the UK. Read about our strategic direction and focus on research, education, international and engagement.

Y Ffordd Ymlaen: ein cyfeiriad strategol

Ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd a’r 20 gorau yn y DU. Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’n pwyslais ar ymchwil ac arloesi, addysg, materion rhyngwladol ac ymgysylltu.

Prifysgol i bawb

Rydym ni’n ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac yn cydnabod manteision poblogaeth amrywiol o fyfyrwyr. Rydym ni’n croesawu myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau sy’n aml wedi’u tangynrychioli mewn Addysg Uwch.