Rydym yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol gyda gweledigaeth feiddgar a strategol wedi ein lleoli mewn prifddinas hardd a llewyrchus. Mae ein hymchwil o'r radd flaenaf yn y 5ed safle ymysg prifysgolion yn y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer ansawdd ac ail ar gyfer dylanwad. Rydym yn darparu profiad addysgol rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr.

Wedi ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, rydym yn ymdrechu i gyflawni ein rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, i Gymru, ac i'r byd.

Anrhydeddau a gwobrau

Mae ein hacademyddion a’n hymchwilwyr wedi ennill llawer o anrhydeddau a gwobrau sy’n cydnabod eu harloesi a’u darganfyddiadau.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd

Campus developments

We're undertaking our biggest campus upgrade for a generation - a £600m investment in our future.

Y brifysgol yw arweinydd cydnabyddedig addysg uwch yng Nghymru … Hi yw unig aelod Cymru o’r Grŵp Russell o brif brifysgolion ymchwil ac mae ganddi ddau enillydd Gwobr Nobel ar ei staff.

University Guide 2014

Y Ffordd Ymlaen: ein cyfeiriad strategol

Ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd a’r 20 gorau yn y DU. Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’n pwyslais ar ymchwil ac arloesi, addysg, materion rhyngwladol ac ymgysylltu.

Prifysgol i bawb

Rydym ni’n ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac yn cydnabod manteision poblogaeth amrywiol o fyfyrwyr. Rydym ni’n croesawu myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau sy’n aml wedi’u tangynrychioli mewn Addysg Uwch.