Rydym yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol gyda gweledigaeth feiddgar a strategol wedi ein lleoli mewn prifddinas hardd a llewyrchus. Mae ein hymchwil o'r radd flaenaf yn y 5ed safle ymysg prifysgolion yn y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer ansawdd ac ail ar gyfer dylanwad. Rydym yn darparu profiad addysgol rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr.

Wedi ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, rydym yn ymdrechu i gyflawni ein rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, i Gymru, ac i'r byd.

Update your details

Y Ffordd Ymlaen: ein cyfeiriad strategol

Ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 o brifysgolion gorau’r byd a’r 20 uchaf yn y DU. Darllenwch ragor am ein cyfeiriad strategol a’n pwyslais ar ymchwil, addysg a myfyrwyr, rhyngwladol a’n cenhadaeth ddinesig.

Mae ein hacademyddion a’n hymchwilwyr wedi ennill llawer o anrhydeddau a gwobrau sy’n cydnabod eu harloesi a’u darganfyddiadau.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Datblygiadau'r campws

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.

Rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y Brifysgol ac mae ein holl gymuned yn manteisio o gael poblogaeth o fyfyrwyr gwahanol a thalentog.

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol hynod boblogaidd yn y DU... mae ganddi enw da am ymchwil o’r radd flaenaf ac mae’n rhoi profiad ardderchog i’w myfyrwyr.

University Guide 2018 The Telegraph