Ewch i’r prif gynnwys

Effaith Amgylcheddol

Mae partneriaeth sy'n helpu i ddiogelu ecosystemau dŵr croyw drwy siapio polisi'r Llywodraeth wedi'i chydnabod am ei hymagwedd arloesol at reoli dŵr yn gynaliadwy.

Amddiffyn ecosystemau afonydd

WW and Durance 2

A long-standing collaboration between Cardiff University, Welsh Government and Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) has harnessed Cardiff’s research expertise to develop new ways of managing waters and catchments.

Led by Professor Isabelle Durance, School of Biosciences, an interdisciplinary Cardiff team measured and modelled variation in river ecosystems to show how future land use changes and climate change can affect freshwater biodiversity.

The researchers  developed a full understanding of the link between catchment management, river biodiversity and the sustainability of services that healthy freshwater ecosystems can provide, such as clean water or fish.

Cardiff’s long-term expertise and datasets were key to lead the freshwater component of the Biodiversity and Ecosystem Service Sustainability (NERC-BESS, 2011-2017) strategic programme – the first national research programme of its kind in the world.

Cardiff led the £3.1m Diversity in Upland Rivers for Ecosystem Service Sustainability (DURESS) project (2012-15), tasked to quantify the ‘missing link’ between landscape decisions, river biodiversity and sustainability.

Mae'r Athro Durance a thîm Prifysgol Caerdydd nawr yn cefnogi'r busnes gydag amrywiaeth eang o ymchwil a phrosiectau eraill. Yn benodol maen nhw'n cefnogi ein gwaith ar reoli dalgylchoedd sy’n targedu gwell ansawdd dŵr, bioamrywiaeth, rheoli tir yn gynaliadwy a datblygu datrysiadau'n seiliedig ar natur.

Dywedodd Peter Perry, Prif Weithredwr Dŵr Cymru

Political change

Dylanwadodd y bartneriaeth hefyd ar benderfyniad DCWW i lansio Partneriaeth Megadalgylch y Bannau i weithio gyda rheolwyr yr ucheldir ar ddull at wella ansawdd dŵr sy’n seiliedig ar natur yn ardal y Parc Cenedlaethol sy'n cyflenwi bron i hanner dŵr y cwmni.

Rydym ni wrth ein bodd fod gwaith yr Athro Durance a'i thîm yn cael ei gydnabod gan y Brifysgol. Oherwydd y gwaith ymchwil, yr offerynnau a'r technegau a ddatblygwyd gan Gaerdydd, bu'n bosibl i Gymru osod ymagwedd yn seiliedig ar wasanaethau ecosystem wrth galon Deddf yr Amgylchedd (Cymru), sy’n roi Cymru ar y blaen o ran deddfwriaeth amgylcheddol yn y DU.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd Lesley Griffiths

Helpodd ein hymagwedd ecosystem gyfannol - ynghyd â'r set o offer a chysyniadau rydym ni wedi'u casglu - i lywio polisïau’r llywodraeth fel Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Bydd gwaddol hir dymor i'r prosiect a'i ganfyddiadau, gan wella bioamrywiaeth ac ansawdd dŵr croyw yng Nghymru, y DU yn ehangach ac yn rhyngwladol.

Mae ymchwil Caerdydd wedi'i mabwysiadu'n rhyngwladol hefyd. Bu'n chwarae rhan bwysig yn sefydlu Cronfa Basn Afon Cubango-Okavango, cronfa annibynnol $250m i gyfoethogi bywoliaeth, gwella gwydnwch ecosystemau a darparu buddion teg i'r gwledydd sy'n rhannu'r safle UNESCO unigryw hwn.