Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd y Brifysgol

Mae Tŷ Birchwood a’r ganolfan cynhadledd bwrpasol wedi’u lleoli ar diroedd Neuadd y Brifysgol, tua thair milltir o ganol y ddinas yn un o faestrefi mwyaf deniadol Caerdydd.

Mae llety preswyl ar gael yn ystod misoedd yr haf.

Mae gwasanaeth arlwyo llawn ar gael, o luniaeth a chiniawau gwaith i giniawau cynhadledd ffurfiol.

Canolfan Cynhadledd

Mae amrywiaeth o gyfleusterau ar gael, gan gynnwys:

 • prif neuadd gyda digon o le, gyda lle i 125 o gynrychiolwyr
 • llwyfan uchel gyda darllenfa
 • ardal arddangos (148 metr sgwâr)
 • 4 ystafell grŵp
 • WiFi am ddim
 • swyddfa i’r trefnydd gyda phwynt ffôn
 • mynediad cadair olwyn a chyfleusterau i gwsmeriaid anabl
 • ardal gofrestru a derbynfa

Cynlluniau a chynhwysedd

 • ceir cynlluniau ystafell heblaw am arddull theatr ac ystafell fwrdd ar gais
 • nid oes offer clyweledol yn y Brif Neuadd ond gellir llogi offer os oes angen
LleoliadMesuriadauSocedi trydanCynhwysedd arddull theatrCynhywsedd ystafell fwrddGolau dydd
Prif Neuadd15.07m x 10.15m1320080Oes
Ystafell Arddangos12.06m x 11.38m109040Nac oes
Ystafell 15.82m x 5.82m22010Oes
Ystafell 27.07m x 5.23m825-3020Oes
Ystafell 37.38m x 4.92m825-3020Oes
Ystafell 47.38m x 4.92m1025-3020Oes

Tŷ Birchwood

Ar gyfer cyfarfodydd neu ddigwyddiadau llai mewn arddull traddodiadol ac amgylchedd clasurol Tŷ Birchwood, a adeiladwyd yn 1901, mae’n berffaith ar gyfer cyfweliadau, cyfarfodydd bwrdd a chyrsiau hyfforddi. Mae yna ddeg ystafell gyfarfod, bob un gyda’i gymeriad unigryw. Yr ystafell fwyaf sydd yn gallu dal hyd at 60 o gynrychiolwyr gydag ystafelloedd arall yn dal rhwng 5-40 o gynrychiolwyr.

Cynlluniau a chynhwysedd

 • ceir cynlluniau ystafell heblaw am arddull theatr ac ystafell fwrdd ar gais
 • nd yw’r ystafelloedd ar y llawr cyntaf yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn
LleoliadMesuriadauSocedi pŵerCynhwysedd arddull theatrCynhwysedd ystafell fwrddGolau dydd

Ystafell Birchwood (llawr gwaelod)

9.53m x 6.15m66030Oes
Ystafell Gyffredin Uwch (llawr gwaelod)8.30m x 5.84m23020Oes
Llyfrgell (llawr gwaelod)7.38m x 5.23m23020Oes

Ystafell yr ardd (llawr gwaelod)

7.38m x 5.23m42518Oes

Ystafell Rossini (llawr cyntaf)

5.60m x 4.00m121410Oes
Ystafell Verdi (llawr cyntaf)8.00m x 4.00m63520Oes
Ystafell Mozart (llawr cyntaf)6.50m x 4.64m83020Oes

Ystafell Wagner (llawr cyntaf)

6.20m x 4.00m123028Oes
Ystafell Strauss (llawr cyntaf)5.60m x 4.20m161010Oes
Ystafell Handel (llawr cyntaf)6.50m x 2.20m81010Oes

Cysylltwch â ni

Swyddfa Cynhadledd