Ewch i’r prif gynnwys

Arlwyo digwyddiadau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau arlwyo proffesiynol sy’n addas i’ch anghenion lletygarwch; o frechdanau a saladau i fwydlenni cinio tri a phedair cwrs.

Mae ein tîm arlwyo pwrpasol yn dosbarthu bwyd o ansawdd uchel sy'n cynnig gwerth am arian.

Dim ond y cynhwysion gorau rydym yn defnyddio sydd yn dod o ffynonellau lleol, moesegol neu gynaliadwy.

Mae ein holl de a choffi yn fasnach deg, yn cefnogi ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygol drwy gael prisiau gwell, amodau gweithio parchus, cynaliadwyedd lleol a thelerau masnach deg.

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW, ac maent fesul unigolyn, oni nodir fel arall.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu cyfleusterau cyfarfod yn ogystal â gwasanaethau arlwyo, cysylltwch â’r Swyddfa Cynhadledd sydd yn gallu rheoli’r holl ardaloedd i chi.

Bwydlenni digwyddiadau

Bwydlen Digwyddiadau Lletygarwch 2024

Bwydlen Digwyddiadau Lletygarwch 2024

Cysylltwch â ni

I wybod mwy am ein bwydlenni, cysylltwch â ni.

Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau