Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Delweddu PET Cymru

Mae Canolfan Delweddu Tomograffeg Gollwng Positronau Cymru at ddibenion Ymchwil a Diagnostig (PETIC) yn atgyfnerthu gallu ymchwilwyr a meddygon i ddod o hyd i feinwe llidiog a thracio effeithiau cyffuriau i lefel hynod fanwl.

Cynigiwn wasanaethau sganio PET i filiynau o gleifion ledled Cymru a Lloegr.

Popeth sydd angen i chi ei wybod am eich sgan PET/CT, o drefnu apwyntiad i gael eich canlyniadau.

Gyda’n hoffer cyfoes, gallwn wneud diagnosis am ystod o glefydau a monitro cynnydd triniaethau ac adferiad.

Rydym yn awyddus i weithio gydag ymchwilwyr i ddatblygu a phrofi cyffuriau newydd, asiantau canfod a thechnegau sganio.