Ewch i’r prif gynnwys

Adeilad Cerddoriaeth

Cerflun y 'Three Obliques' tu allan i'r Ysgol Cerddoriaeth
Cerflun y 'Three Obliques' tu allan i'r Ysgol Cerddoriaeth

31 Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3EB

Mae Adeilad Cerddoriaeth wedi’i lleoli ar Heol Corbett ac mae yn fynediad lefel i’r brif fynedfa, sy’n awtomatig. Mae’r coridor i’r dde yn arwain at lifft hygyrch ar ochr arall yr adeilad, sydd yn mynd at bob llawr. Mae’r dderbynfa gyferbyn â’r brif fynedfa. Mae yna beiriannau gwerthu bwyd a diod ar gyfer byrbrydau ar y llawr cyntaf wrth loceri myfyrwyr.

Mae yna doiled hygyrch neillryw ar y llawr gwaelod yn yr ardal cyntedd wrth y Neuadd Gyngerdd, gallwch ond cael mynediad gydag allwedd radar. Ebostiwch ystadau – accessibility@caerdydd.ac.uk os ydych angen mwy o wybodaeth neu gymorth i gael allwedd radar. Mae yna doiled hygyrch neillryw ar y llawr cyntaf (rhif ystafell 1.26).

Parcio

Mae meysydd parcio'r Brifysgol yn cael eu monitro gan camerâu adnabod rhifau car awtomatig (ANPR) a swyddogion patrol ar droed.

Rhaid i bob cerbyd modur sydd wedi'i barcio wneud cais i e-drwydded neu e-docyn talu wrth fynd dilys sy'n addas i'w ddefnyddio yn y lleoliad penodol.

Mae rhai meysydd parcio yn cynnig parcio Talu wrth fynd (PAYG) trwy RingGo, mae manylion y meysydd parcio hyn ar ein tudalen Parcio ar gyfer Ymwelwyr.

Mae ymwelwyr sy'n ddeiliaid Bathodyn Glas yn gymwys i barcio mewn man parcio hygyrch neu gyffredinol, yn rhad ac am ddim, ond mae'n ofynnol iddynt ddarparu eu rhif cofrestru i'r Tîm Gwasanaethau Teithio, Cludiant a Pharcio drwy anfon e-bost carparking@caerdydd.ac.uk dim hwyrach na 24 awr ar ôl iddynt gyrraedd.

Ar gyfer llefydd parcio eraill ar y stryd, ewch I Caerdydd.gov.uk

Sylwer: Prin yw'r parcio ar y campws