Ewch i’r prif gynnwys

Y Prif Adeilad

Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa
Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa

Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Mae mynediad gwastad at y Prif Adeilad o Blas y Parc. Mae mynediad o Faes yr Amgueddfa drwy stepiau. Mae gan y brif fynedfa a’r fynedfa ganolog goleddfau isel a drysau awtomatig.

Mae mynediad gwastad drwy’r brif fynedfa ar y chwith gyda drysau awtomatig.

Mae’r lifft wedi’i lleoli yn yr adain ddeheuol (mynedfa i’r chwith), drwy’r set gyntaf o ddrysau dwbl ar y dde. Mae’r lifft yn gwasanaethu pob llawr a hanner lloriau; yr islawr isaf (-2), islawr (-1), gwaelod (0), lefel hanner cyntaf (1), llawr cyntaf (2).

Gall fod angen cymorth ar rai i weithredu’r lifft gan fod angen agor a chau dau ddrws trwm. Ewch I’r dderbynfa neu ffoniwch y dderbynfa ar 029 2068 8536 os oes angen cymorth arnoch.

Mae’r ffreutur wedi’i leoli ar y llawr gwaelod. O’r fynedfa hygyrch Plas y Parc, dilynwch y coridor i’r dde ac mae’r ffreutur ar y dde.

Mae yna doiled hygyrch neillryw wedi’i lleoli ar y llawr waelod, yn yr adain ddeheuol (rhif ystafell 0.35).

Parcio

Cewch fynediad i faes parcio’r Prif Adeilad o Blas y Parc.

Mae yna gyfyngder o ran parcio ac mae yna 5 lle parcio hygyrch wedi’i ddynodi. Gall ymwelwyr gadw lle parcio ymlaen llaw drwy ffonio’r dderbynfa ar 029 2087 9092 gyda’r manylion canlynol:

  • plât rhif car,
  • dyddiad
  • pwrpas yr ymweliad.

Mae yna leoedd parcio ar hyd stryd Plas y Parc a Rhodfa’r Amgueddfa, lle gall deiliaid bathodyn glas barcio am ddim.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 68 o leoedd parcio beic a rannir rhwng tri lleoliad o amgylch yr adeilad.

Parcio Car

Bicycle parking

There are 68 bicycle parking spaces shared between three locations around the building.