Ewch i’r prif gynnwys

Y Prif Adeilad

Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa
Y Prif Adeilad o Rodfa'r Amgueddfa

Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Mae mynediad gwastad at y Prif Adeilad o Blas y Parc. Mae mynediad o Faes yr Amgueddfa drwy stepiau. Mae gan y brif fynedfa a’r fynedfa ganolog goleddfau isel a drysau awtomatig.

Mae mynediad gwastad drwy’r brif fynedfa ar y chwith gyda drysau awtomatig.

Mae’r lifft wedi’i lleoli yn yr adain ddeheuol (mynedfa i’r chwith), drwy’r set gyntaf o ddrysau dwbl ar y dde. Mae’r lifft yn gwasanaethu pob llawr a hanner lloriau; yr islawr isaf (-2), islawr (-1), gwaelod (0), lefel hanner cyntaf (1), llawr cyntaf (2).

Gall fod angen cymorth ar rai i weithredu’r lifft gan fod angen agor a chau dau ddrws trwm. Ewch I’r dderbynfa neu ffoniwch y dderbynfa ar 029 2068 8536 os oes angen cymorth arnoch.

Mae’r ffreutur wedi’i leoli ar y llawr gwaelod. O’r fynedfa hygyrch Plas y Parc, dilynwch y coridor i’r dde ac mae’r ffreutur ar y dde.

Mae yna doiled hygyrch neillryw wedi’i lleoli ar y llawr waelod, yn yr adain ddeheuol (rhif ystafell 0.35).

Hygyrchedd

Canllaw AccessAble: Prif Adeilad

Mae canllawiau hygyrchedd AccessAble yn cynnwys ffeithiau, ffigyrau, a ffotograffau i helpu myfyrwyr, ymwelwyr a staff i gynllunio eu taith i'r brifysgol ac o amgylch y brifysgol.

Parcio

Mae meysydd parcio'r Brifysgol yn cael eu monitro gan camerâu adnabod rhifau car awtomatig (ANPR) a swyddogion patrol ar droed.

Rhaid i bob cerbyd modur sydd wedi'i barcio wneud cais i e-drwydded neu e-docyn talu wrth fynd dilys sy'n addas i'w ddefnyddio yn y lleoliad penodol.

Mae rhai meysydd parcio yn cynnig parcio Talu wrth fynd (PAYG) trwy RingGo, mae manylion y meysydd parcio hyn ar ein tudalen Parcio ar gyfer Ymwelwyr.

Mae ymwelwyr sy'n ddeiliaid Bathodyn Glas yn gymwys i barcio mewn man parcio hygyrch neu gyffredinol, yn rhad ac am ddim, ond mae'n ofynnol iddynt ddarparu eu rhif cofrestru i'r Tîm Gwasanaethau Teithio, Cludiant a Pharcio drwy anfon e-bost carparking@caerdydd.ac.uk dim hwyrach na 24 awr ar ôl iddynt gyrraedd.

Ar gyfer llefydd parcio eraill ar y stryd, ewch I caerdydd.gov.uk

Prin yw'r parcio ar y campws.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 68 o leoedd parcio beic a rannir rhwng tri lleoliad o amgylch yr adeilad.

Parcio Car