Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau ymchwil

Mae'r Grŵp Ymchwil Trais yn ymwneud â nifer o brosiectau ymchwil sydd ar waith.

Mae ein staff yn barhaus yn gweithio ar brosiectau newydd sy'n ymchwilio i'r materion allweddol sy'n ymwneud â thrais a'r effaith mae'n ei gael ar gymdeithas.

Grŵp bach o bobl ifanc sy'n rhan o eilwaith

Gan groesi disgyblaethau academaidd gwahanol a chydweithio gyda'r gymuned leol, mae ein prosiectau'n rhannu gwybodaeth a phersbectifau newydd ar achosion trais a sut y gellir ei atal.

Dan arweiniad Prif Ymchwilydd, mae gan bob prosiect set o nodau ac amcanion sy'n llywio'r astudiaeth. Mae gan y mwyafrif o'n prosiectau elfen gydweithredol, sy'n galw am gymorth gan y gymuned ehangach.

Violence Research: All-Wales Licensed Premises Intervention to Reduce Alcohol-Related Violence

This project implements trial intervention on premises licensed for on-site alcohol consumption in Wales.

Violence Research: Crowds and Violence - Integrated Modular Response System (IMRS)

This project looks at how crowd behaviour is related to control methods used.

Violence Research: Have a Word

Information on the Have a Word campaign project.

Violence Research: National Violence Surveillance Network

The National Violence Surveillance Network has over 100 Emergency Departments in England and Wales providing data on violence-related attendances on an annual basis.

Students’ Drinking Behaviour When Studying Abroad

This project will invite 4,000 European university students who participate in the Erasmus programme to study abroad to complete an anonymous online questionnaire to measure their drinking behaviour.

Evaluating the Diversion of Alcohol-Related Attendances (EDARA)

An Evaluation of Alcohol Treatment Centre

The Cardiff Model for Violence Prevention (Information Sharing to Tackle Violence)

The Cardiff Model for Violence Prevention (Information Sharing to Tackle Violence)

Assessing the Causes of Alcohol-Fuelled Violence

Information on the Assessing the Causes of Alcohol-Fuelled Violence project.