Ewch i’r prif gynnwys

Y gymuned

Mae'r Grŵp Ymchwil Trais yn canolbwyntio ar drosi gwybodaeth a sgiliau'n gymwysiadau ymarferol i'n helpu ni i gyd i weithio at gymuned iachach a mwy diogel.

Gyda chydweithio'n gwbl greiddiol i lawer o'n prosiectau, rydyn ni'n edrych am gymorth gan y gymuned ehangach gyda'n hymchwil gan eu galluogi i gyrchu'r ymchwil.

Mae'r gymuned Grŵp Ymchwil Trais ar-lein yn cynnig llwyfan sy'n galluogi pobl drwy'r byd i gydweithio a rhannu gwybodaeth am ymchwil trais. Rydyn ni'n croesawu unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno â'n cymuned a gwneud defnydd o'r adnoddau a'r arbenigedd a geir ynddi.