Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwil Trais

Mae’r Grŵp Ymchwil i Drais wedi helpu gyda chamau ymarferol i leihau anafiadau yn dilyn ymosodiadau treisiol ar lefel rhyngwladol.

Drwy ymchwil ymarferol mae ein hacademyddion clinigol, gan gydweithio gyda phartneriaid a chyrff allanol, wedi helpu i ddeall, monitro a lleddfu achosion ymddygiad troseddol.

Yr Athro Jonathan Shepherd yn trafod gwaith y Grŵp Ymchwil Trais yn Saesneg:

Watch our video

Rhagor o wybodaeth am ein pobl, ein hymchwil a’r lles mae’n ei wneud i gymdeithas.

Darllenwch am y gwahanol fathau o brosiectau ymchwil rydyn ni’n gweithio arnyn nhw.

Gyda chydweithio’n greiddiol i’n prosiectau, rydyn ni’n edrych am gymorth gennych chi gyda’n hymchwil.