Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Rydym yn datblygu rhwydwaith ymchwil ynglŷn â materion digidol a chysylltedd, yn arbennig datblygu rhanbarthau ymylol.

Bydd y tîm ymchwil yn ymdrechu i greu cysylltiadau gyda sefydliadau rhanbarthau eraill yn y DU i ddatblygu'r dystiolaeth sylfaen am effaith economaidd technolegau sy'n galluogi band eang cyflym iawn.

Mae datblygu'r fath gysylltiadau yn ffordd i ddatblygu graddfa a chwmpasau economïau yn y broses ymchwil ac yn gwella'r arbenigedd lleol. Byddai cysylltiadau o'r fath hefyd yn darparu sylfaen ar gyfer astudiaethau traws rhanbarthol a dysgu cydfuddiannol.