Ewch i’r prif gynnwys

Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r MSc hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cymhwysol a dysgu beirniadol ym maes cynaliadwyedd cyfoes. Mae'r cwrs yn edrych ar y materion a'r cysyniadau sy'n sail i heriau cynaliadwyedd amrywiol, yn ogystal â'r ystod eang o atebion cynllunio a llywodraethu sy’n cael eu defnyddio drwy bolisi, busnes a gweithredaeth. Mae’r rhaglen hon wedi cael ei hachredu gan RICS.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cynllunio Cynaliadwyedd a Pholisi Amgylcheddol MSc Amser llawn
Cynllunio Cynaliadwyedd a Pholisi Amgylcheddol MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig